December 6, 2023, 7:28 am
Home HCL Ghindaoani 2004
HCL GHINDAOANI PENTRU ANUL 2004 

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna iun 2004

Vizualizare

1

HCL 1/22.06.2004 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

2

HCL 2/22.06.2004 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

3

HCL 3/22.06.2004 privind declararea consiliului ca legal constituit

Vizualizeaza

4

HCL 4/22.06.2004 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 5/22.06.2004 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

6

HCL 6/22.06.2004 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie 2004

Vizualizare

1

HCL 7/07.07.2004 privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ghindaoani”

Vizualizeaza

2

HCL 8/07.07.2004 privind aprobarea construirii gardului din fata sediului Primariei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 9/07.07.2004 privind aprobarea balastarii drumurilor comunale

Vizualizeaza

 

4

HCL 10/07.07.2004 privind aprobarea construirii a 5 sobe de teracota si a lucrarilor de reparatii a Sc “V.Conta” Ghindaoani

 

Vizualizeaza

5

HCL 11/07.07.2004 privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul 2004

Vizualizeaza

6

HCL 12/29.07.2004 privind insusirea domeniului public

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aug 2004

Vizualizare

1

HCL 13/26.08.2004 privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 14/26.08.2004 privind modificarea si completarea Hotararii 11/07.07.2004

Vizualizeaza

3

HCL 15/26.08.2004 privind stabilirea comisiei locale de aparare

Vizualizeaza

 

4

HCL 16/26.08.2004 privind organizarea Serviciului public de pompieri civili voluntari din comuna Ghindaoani si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

Vizualizeaza

 

5

HCL 17/26.08.2004 privind numirea persoanei cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a comunei Ghindaoani, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

 

 

6

HCL 18/26.08.2004 privind stabilirea cuantumului taxelor special destinate finantarii Serviciului public de pompieri civili al comunei Ghindaoani si pentru informarea cetatenilor asupra riscurilor de incendiu si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor

 

Vizualizeaza

7

HCL 19/26.08.2004 privind intocmirea PUG  Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna sept 2004

Vizualizare

1

HCL 20/29.09.2004 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 21/29.09.2004 privind stabilirea pazei comunale

Vizualizeaza

3

HCL 22/29.09.2004 privind aprobarea unui Memoriu

Vizualizeaza

4

HCL 23/29.09.2004 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna oct2004

Vizualizare

1

HCL 24/28.10.2004 privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul 2005

Vizualizeaza

 

2

HCL 25/28.10.2004 privind obligatiile si responsabilitatile care revin cetatenilor pentru gospodarirea comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

3

HCL 26/28.10.2004 privind stabilirea contraventiilor in domeniul gospodariei comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

nov 2004

Vizualizare

1

HCL 27/18.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 28/18.11.2004 privind incetarea unui mandat de consilier, respectiv unui alt mandat de consilier

Vizualizeaza

3

HCL 29/18.11.2004 privind completarea comisiei de validare

Vizualizeaza

4

HCL 30/18.11.2004 privind cheltuirea unei sume de bani pentru “Scoala si comunitatea-Sarbatoarea Craciunului”

Vizualizeaza

 

5

HCL 31/18.11.2004 privind aprobarea participarii Consiliului Local Ghindaoani in numele si interesul comunei Ghindaoani la constituirea SC Gaz Neamt SA

 

Vizualizeaza

6

HCL 32/18.11.2004 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal al aparatului propriu de specialitate

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna dec 2004

Vizualizare

1

HCL 33/27.12.2004 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 34/27.12.2004 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

3

HCL 35/27.12.2004 privind aprobarea participarii Consiliului local cu o suma de bani pentru programul “Managementul strategic al administratiei publice locale – garantia adaptarii facile la structurile Uniunii Europene

 

 

Vizualizeaza

4

HCL 36/27.12.2004 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali

Vizualizeaza