December 6, 2023, 5:47 am
Home HCL Ghindaoani 2005
HCL GHINDAOANI PENTRU ANUL 2005

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna ian 2005

Vizualizare

1

HCL 1/10.01.2005 privind aprobarea bugetului local pe 2005

Vizualizeaza

 

2

HCL 2/31.01.2005 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2004

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/31.01.2005 privind aprobarea transferului in cadrul Scolii “Vasile Conta” Ghindaoani a responsabilitatilor economico-financiare de executie bugetara si aprobarea infiintarii unui post de contabil

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2005 privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Ghindaoani”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna feb 2005

Vizualizare

1

HCL 5/24.02.2005 privind concesionarea unei suprafete de teren din domeniul public al Comunei Ghindaoani pentru Orange Romania SA

Vizualizeaza

2

HCL 6/24.02.2005 privind concesioanarea unei suprafete de teren din domeniul public al Comunei Ghindaoani pentru SC MONTANA SA Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 7/24.02.2005 privind concesionarea unei suprafete de teren din domeniul public al Comunei Ghindaoani pentru ROMTELECOM SA

Vizualizeaza

4

HCL 8/24.02.2005 privind concesionarea unei suprafete de teren din domeniul public al Comunei Ghindaoani pentru DIRECTIA RADIOCOMUNICATII IASI

Vizualizeaza

5

HCL 9/24.02.2005 privind aprobarea organigramei, statului de functii, a numarului de personal al aparatului propriu de specialitate pentru anul 2005

Vizualizeaza

6

HCL 10/24.02.2005 privind delegarea catre Consiliul de administratie al Scolii Ghindaoani a administrarii terenurilor si cladirilor scolare

Vizualizeaza

7

HCL 11/24.02.2005 privind constituirea comisiei locale de finantare a invatamantului din Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 12/24.02.2005 privind aprobarea numarului asistentilor personali ale persoanelor cu handicap grav in anul 2005

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie 2005

Vizualizare

1

HCL 13/04.03.2005 privind darea in folosinta Inspectoratului Scolar a terenului si cladirilor Scolii Ghindaoani, pe perioada derularii “Programului pentru invatamint rural, transa a II-a”

Vizualizeaza

2

HCL 14/04.03.2005 privind concesionarea unui spatiu cu destinatie de cabinet medical

Vizualizeaza

3

HCL 15/25.03.2005 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

4

HCL 16/25.03.2005 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

5

HCL 17/25.03.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

6

HCL 18/25.03.2005 privind taxele de pasunat pe 2005 pe pasunea apartinand domeniului privat al Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

7

HCL 19/25.03.2005 privind constituirea Comandamentului antiepizootic la nivelul comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aprilie 2005

Vizualizare

1

HCL 20/21.04.2005 privind aprobarea unui Memoriu

Vizualizeaza

 

2

HCL 21/21.04.2005 privind stabilirea limitelor minime al veniturilor medii lunare obtinute din utilizarea terenurilor, cladirilor sau ale altor bunuri mobile si imobile pentru anul 2005 de catre cetateni

Vizualizeaza

3

HCL 22/21.04.2005 privind aprobarea Regulamentului-cadru de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al comunei, aflate in administrarea Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 23/21.04.2005 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei, aflate in administrarea Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai 2005

Vizualizare

1

HCL 24/25.05.2005 privind aprobarea modelului legitimatiei pentru primarul comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 25/25.05.2005 privind aprobarea modelului legitimatiei de consilier local al comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

3

HCL 26/25.05.2005 privind aprobarea programului de investitie de alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani

 

Vizualizeaza

4

 

HCL 27/25.05.2005 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local inainte de expirarea duratei normale a mandatului

Vizualizeaza

5

HCL 28/25.05.2005 privind aprobarea inlocuirii acoperisului sediului Primariei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna iun 2005

Vizualizare

1

HCL 29/24.06.2005 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 30/24.06.2005 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

 

3

HCL 31/24.06.2005 privind desemnarea persoanei cu atributii pe linia relatiei cu presa si a liberului acces la informatiile de interes public

 

Vizualizeaza

4

HCL 32/24.06.2005 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

5

HCL 33/24.06.2005 privind aprobarea construirii unui podet din beton si consolidarea unor poduri

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie 2005

Vizualizare

1

HCL 34/27.07.2005 privind aprobarea construirii cladirii “Corp auxiliar D+P (pentru arhiva si politie) pe terenul public aferent sediului Primariei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 35/27.07.2005 privind taxa de inchiriere pentru nunti a “Cladirii sala de nunti” Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aug 2005

Vizualizare

1

HCL 36/29.08.2005 privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul 2006

Vizualizeaza

2

HCL 37/29.08.2005 privind aprobarea lucrarilor de igienizare la scoala”Vasile Conta” Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 38/29.08.2005 privind inregistrarea vehiculelor ce nu sunt supuse inmatricularii

Vizualizeaza

4

HCL 39/29.08.2005 privind aprobarea demolarii cladirii dispensarului uman din comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna sept 2005

Vizualizare

1

HCL 40/16.09.2005 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 41/16.09.2005 privind completarea comisei cu activitatea juridica si de disciplina

Vizualizeaza

3

HCL 42/28.09.2005 privind aprobarea unui Memoriu la Legea 76/2002

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna oct2005

Vizualizare

1

HCL 43/27.10.2005 privind actualizarea componentei Comandamentului antiepizootic la nivelul comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 44/27.10.2005 privind aprobarea statul de functii, organigrama si numarul de personal al aparatului de specialitate

Vizualizeaza

 

3

HCL 45/27.10.2005 privind constituirea Structurii comunitare consultative in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului din cadrul comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

nov 2005

Vizualizare

1

HCL 46/30.11.2005 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 47/30.11.2005 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Ghindaoani, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

3

HCL 48/30.11.2005 privind cheltuirea unei sume de bani pentru “Scoala si comunitatea-Sarbatoarea Craciunului

Vizualizeaza

 

4

HCL 49/30.11.2005 privind aprobarea demolarii efective a cladirii dispensarului uman din comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna dec 2005

Vizualizare

1

HCL 50/28.12.2005 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

2

HCL 51/28.12.2005 privind aderarea Comunei Ghindaoani la Asociatia Comunelor din Romania

Vizualizeaza