December 6, 2023, 6:27 am
Home HCL Ghindaoani 2006

 

HCL GHINDAOANI PENTRU ANUL 2006


Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna ian 2006

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2006 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local inainte de expirarea duratei normale a mandatului

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2006 privind aprobarea bugetului local pe 2006

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/31.01.2006 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2005

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2006 privind aprobarea numarului asistentilor personali ale persoanelor cu handicap grav in anul 2006

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2006 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare obtinute din utilizarea terenurilor, cladirilor sau altor bunuri mobile si imobilepentru anul 2006 de catre cetateni

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2006 privind aprobarea Programului privind gospodarirea Comunei Ghindaoani in 2006

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2006 privind modificarea unor impozitelocale pentru anul 2006

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2006 privind aprobarea Programului “Strategie de dezvoltare 2006-2008 a localitatii Ghindaoani”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna feb 2006

Vizualizare

1

HCL 9/24.02.2006 de revocare a HCL7/31.01.2006 privind modificarea unor impozite locale pentru anul 2006

Vizualizeaza

2

HCL 10/24.02.2006 privind organizarea pasunatului in 2006 pe pasunea apartinand domeniului privat al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 11/24.02.2006 privind aprobarea efectuarii unui studiu de fezabilitate pentru modernizarea drumului comunal Baltatesti –Ghindaoani-Valea Mare-Grumazesti

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie 2006

Vizualizare

1

HCL 12/30.03.2006 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 13/30.03.2006 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 14/30.03.2006 privind aprobarea Planului de masuri pe linie de prevenirea si stingerea incendiilor pe anul 2006

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 15/30.03.2006 privind aprobarea “Regulamentului de Organizare si Functionarea a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta”

 

Vizualizeaza

5

HCL 16/30.03.2006 de aprobare a unui Memoriu la Legea 76/2002

Vizualizeaza

 

6

HCL 17/30.03.2006 privind stabilirea unor masuri pentru intretinerea drumurilor comunale

Vizualizeaza

7

 

HCL 18/30.03.2006 privind aprobarea Statutului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 19/30.03.2006 privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Ghindaoani

Vizualizeaza

9

HCL 20/30.03.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Ghindaoani cu Consiliul Local al orasului Targu Neamt in vederea implementarii proiectului “Schema de investitii pentru Proiecte mici de gestionare a desurilor”

Vizualizeaza

10

HCL 21/30.03.2006 privind aprobarea Planului de masuri de prevenire si combatere a gripei aviare la nivel local

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aprilie 2006

Vizualizare

1

HCL 22/27.04.2006 privind completarea comisiei cu activitatea sociala, culturala, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului din cadrul Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 23/27.04.2006 privind programul unitatilor de alimentatie publica si barurilor

Vizualizeaza

3

HCL 24/27.04.2006 privind constituirea echipei mixte de control in domeniul prevenirii si combaterii gripei aviare la nivel local

Vizualizeaza

4

HCL 25/27.04.2006 privind completarea comisiei de validare a mandatelor din cadrul Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai 2006

Vizualizare

1

HCL 26/26.01.2006 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local inainte de expirarea duratei normale a mandatului

Vizualizeaza

2

HCL 27/26.05.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Ghindaoani

 

Vizualizeaza

3

HCL 28/26.05.2006 privind infiintarea Compartimentului administrativ gospodaresc cu 3 posturi contractuale in cadrul aparatului propriu de specialitate a Consiliului Local Ghindaoani

 

Vizualizeaza

4

HCL 29/26.05.2006 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

5

HCL 30/26.05.2006 privind insusirea domeniului public

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna iun 2006

Vizualizare

1

HCL 31/29.06.2006 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 32/29.06.2006 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

 

3

HCL 33/29.06.2006 privind aprobarea efectuarii unui studiu de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru modernizarea/asfaltarea unor drumuri comunale

 

Vizualizeaza

4

HCL 34/29.06.2010 privind aprobarea efectuarii unui sondaj

Vizualizeaza

5

HCL 35/29.06.2006 privind aprobarea consolidarii unor podete

Vizualizeaza

6

HCL 36/29.06.2006 privind aprobarea construirii a 2 uluce, a unui bazin colectare apa, consolidarea unui podet si amenajarea drumului de intrare in “Dumbrava’

 

Vizualizeaza

7

HCL 37/29.06.2006 privind aprobarea efectuarii proiectului tehnic de executie pentru “Modernizarea DC 15 DN15 Ghindaoani km 0+000 + 2+770”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie 2006

Vizualizare

1

HCL 38/31.07.2006 privind completarea comisiei cu activitatea juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 39/31.07.2006 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

HCL 40/31.07.2006 privind aprobarea Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aug 2006

Vizualizare

1

HCL 41/29.08.2006 aprobarea Planului Urbanistic General {PUG} si Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 42/29.08.2006 privind aprobarea unui Memoriu la Legea 76/2002

Vizualizeaza

3

HCL 43/29.08.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea unui drum comunal

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna sept 2006

Vizualizare

1

HCL 44/28.09.2006 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

2

HCL 45/28.09.2006 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

3

HCL 46/28.09.2006 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru modernizarea unui drum comunal

Vizualizeaza

4

HCL 47/28.09.2006 privind aprobarea executarii lucrarii de modernizare de modernizare a unui drum comunal

Vizualizeaza

5

HCL 48/28.09.2006 privind incheierea unui Protocol

Vizualizeaza

6

HCL 49/28.09.2006 privind aprobarea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor in vederea aplicarii legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna oct2006

Vizualizare

1

HCL 50/31.10.2006 privind aprobarea efectuarii unui studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu apa potabila a comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 51/31.10.2006 privind constatarea contraventiilor si sanctionarea celor ce incalca legea privind apararea impotriva incendiilor

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

nov 2006

Vizualizare

1

HCL 52/22.11.2006 privind aprobarea unui Memoriu la legea 76/2002

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna dec 2006

Vizualizare

1

HCL 53/04.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 54/19.12.2006 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

3

HCL 55/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 56/19.12.2006 privind cheltuirea unei sume de bani pentru “Scoala si comunitatea-Sarbatoarea Craciunului”

Vizualizeaza

5

 

HCL 57/19.12.2006 privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul 2007

Vizualizeaza

 

 

6

HCL 58/19.12.2006 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, a posturilor contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, statul de functii, organigrama pentru anul 2008

 

 

Vizualizeaza