December 6, 2023, 7:04 am
Home HCL Ghindaoani 2007

 

HCL GHINDAOANI PENTRU ANUL 2007


Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna ian 2007

Vizualizare

1

HCL 1/10.01.2007 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2006

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/10.01.2007 privind insusirea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/10.01.2007 privind aprobarea numarului asistentilor personali ale persoanelor cu handicap grav in anul 2007

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna feb 2007

Vizualizare

1

HCL 4/01.02.2007 privind aprobarea bugetului local pe 2007

Vizualizeaza

2

HCL 5/01.02.2007 privind reducerea de impozite locale pentru persoanele din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta pentru anul 2007

Vizualizeaza

3

HCL 6/01.02.2007 privind aprobarea unei taxe pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

Vizualizeaza

4

HCL 7/01.02.2007 privind aprobarea unui Memoriu la Legea 76/2002

Vizualizeaza

5

HCL 8/01.02.2007 privind infiintarea unui post contractual in Compartimentului administrativ – gospodaresc din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 9/01.02.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru construirea unitatii sanitare publice de interes local din comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 10/01.02.2007 privind aprobarea proiectului tehnic pentru construirea unitatii sanitare publice de interes local din comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 11/01.02.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru alimentarea cu apa potabila a comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

9

HCL 12/01.02.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Modernizare drum comunal Ghindaoani centru-Valea Mare si drum comunal Pod Piatra-Fagetel

Vizualizeaza

10

HCL 13/01.02.2007 privind reactivarea Comandamentului antiepizootic local

Vizualizeaza

11

HCL 14/01.02.2007 privind aprobarea Programului de gestionare a deseurilor si protectia mediului pe raza Comunei Ghindaoani in 2007

Vizualizeaza

12

HCL 15/01.02.2007 privind aprobarea inchirierii catre postul de politie a unei parti din imobilul “Corp auxiliar D+P”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie 2007

Vizualizare

1

HCL 16/02.03.2007privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 17/02.03.2007 privind aprobarea bugetului local pe 2007

Vizualizeaza

 

3

HCL 18/02.03.2007 privind stabilirea zilei Comunei Ghindaoan

Vizualizeaza

 

4

HCL 19/02.03.2007 privind organizarea pasunatului in 2007 pe pasunea apartinand domeniului privat al comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 20/02.03.2007 de aprobare a Planului de masuri pentru prevenirea si combaterea gripei aviare la nivel local

 

Vizualizeaza

 

6

HCL 21/02.03.2007 privind aprobarea aprobare “Strategiei de dezvoltare economico-sociala durabila 2007-2013 a Comunei Ghindaoani”

 

Vizualizeaza

 

7

HCL 22/02.03.2007 privind aprobarea unor studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru reabilitarea cladirii caminului cultural si cladirii salii de nunti din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

8

HCL 23/02.03.2007 privind insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

9

HCL 24/02.03.2007 privind propunerea de incadrare a unei strazi in drum comunal

Vizualizeaza

10

HCL 25/02.03.2007 privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Ghindaoani

Vizualizeaza

11

HCL 26/02.03.2007 privind aprobarea “Acordului de principiu privind Asocierea Intercomunala in cadrul proiectului – Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 27/02.03.2007 privind paza comunala

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aprilie 2007

Vizualizare

1

HCL 28/26.04.2007 privind aprobarea nomenclaturii stradale in comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 29/26.04.2007 privind stabilirea reprezentantilor functionarilor publici care fac parte din comisia de disciplina

Vizualizeaza

3

HCL 30/26.04.2007 privind stabilirea reprezentantilor functionarilor publici care fac parte din comisia paritara

Vizualizeaza

4

HCL 31/26.04.2007 privind stabilirea unei taxe speciale pe linia protectiei civile

Vizualizeaza

5

HCL 32/26.04.2007 privind stabilirea taxei de salubrizare

Vizualizeaza

6

HCL 33/26.04.2007 privind actualizarea “Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Vizualizeaza

7

HCL 34/26.04.2007 privind actualizarea Programului de gestionare a deseurilor si protectia mediului pe raza Comunei Ghindaoani in 2007

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai 2007

Vizualizare

1

HCL 35/25.05.2007 privind infiintarea unui post contractual in Compartimentul administrativ gospodaresc din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 36/25.05.2007 privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului

Vizualizeaza

3

HCL 37/25.05.2007 privind aprobarea clasificarii in categoria I a SVSU al Comunei Ghindaoani, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

 

HCL 38/25.05.2007 privind taxa pentru inchirierea pentru nunti , cumetrii a “Cladirii sala de nunti” Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna iun 2007

Vizualizare

1

HCL 39/15.06.2007 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 40/15.06.2007 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

3

HCL 41/15.06.2007 privind aprobarea reabilitarii si modernizarii obiectivului “Cladire sala nunti” din comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 42/15.06.2010 privind aprobarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor la incendii pentru comuna Ghindaoani”

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 43/15.06.2007 privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate pentru reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural din comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

6

HCL 44/29.06.2007 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Ghindaoani al orasului Targu Neamt in vederea implementarii proiectului “Eco Tg Neamt”

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie 2007

Vizualizare

1

HCL 45/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 46/22.07.2007 privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul 2008

Vizualizeaza

3

HCL 47/31.07.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Reparatie si modernizare cladire pentru nunti, comuna Ghindaoani, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 48/31.07.2007 privind aprobarea proiectului tehnic pentru “Reparatie si modernizare cladire pentru nunti, comuna Ghindaoani, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 49/31.07.2007 privind gestionarea

inhumarilor la nivelul comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 50/31.07.2007 privind aprobarea cheltuielilor pentru reparatii curente, igienizare si construirea a 4 sobe la Scoala “Vasile Conta” Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aug 2007

Vizualizare

1

HCL 51/26.08.2007 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 52/26.08.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru privind canalizarea si epurarea in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 53/31.08.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Modernizarea iluminatului public in comuna Ghindaoani”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna sept 2007

Vizualizare

1

HCL 54/20.09.2007 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 55/20.09.2007 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

3

HCL 56/20.09.2007 de aprobarea a sustinerii financiare a subprogramului “Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

4

HCL 57/20.09.2007 de aprobarea astudiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii “Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 58/20.09.2007 privind mandatarea expresa a primarului Comunei Ghindaoani pentru semnarea unei conventii cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Vizualizeaza

6

HCL 59/20.09.2007 de aprobare a efectuarii studiului de fezabilitate privind “Reabilitare Scoala Vasile Conta Ghindaoani – cladirea cu clasele I-IV”

Vizualizeaza

7

HCL 60/20.09.2007 de aprobare a efectuarii proiectului tehnic privind “Reabilitare Scoala Vasile Conta Ghindaoani – cladirea cu clasele I-IV”

Vizualizeaza

8

HCL 61/20.09.2007 privind aprobarea contractarii unui imprumut pe termen lung necesar pentru sustinerea financiara a subprogramului “Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt”

Vizualizeaza

9

HCL 62/20.09.2007 privind desemnarea persoanei autorizate pentru certificarea , cheltuielilor in cadrul subprogramului “Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt”

Vizualizeaza

10

HCL 63/20.09.2007 privind desemnarea persoanei autorizate pentru implementarea subprogramului “Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt”

Vizualizeaza

11

HCL 64/20.09.2007 de aprobarea a efectuarii studiului de fezabilitate privind “Alimentare cu apa si canalizare in Scoala Vasile Conta Ghindaoani”

Vizualizeaza

12

HCL 65/20.09.2007 de aprobarea a efectuarii proiectului tehnic privind “Alimentare cu apa si canalizare in Scoala Vasile Conta Ghindaoani”

Vizualizeaza

13

HCL 66/28.09.2007 privind aprobarea unui Memoriu la Legea 76/2002

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna oct2007

Vizualizare

1

HCL 67/31.10.2007 privind infiintarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice

Vizualizeaza

 

2

HCL 68/31.10.2007 privind acordarea unui ajutor pentru dl Birsan Constantin din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

nov 2007

Vizualizare

1

HCL 69/20.11.2007 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 70/20.11.2007 privind cheltuirea unei sume de bani pentru “Scoala si comunitatea – Sarbatoarea Craciunului”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna dec 2007

Vizualizare

1

HCL 71/03.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 72/27.12.2007 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

3

HCL 73/27.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 74/27.12.2007 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, a posturilor contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, statul de functii, organigrama pentru anul 2008

 

Vizualizeaza

5

HCL 75/27.12.2007 privind reactivarea Comandamentului antiepizootic local

Vizualizeaza