April 24, 2024, 3:51 am
Home HCL Ghindaoani 2008

 

HCL GHINDAOANI PENTRU ANUL 2008


Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna ian 2008

Vizualizare

1

HCL 1/25.01.2008 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2007”

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2008 privind aprobarea bugetului local pe 2008

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/25.01.2008 privind aprobarea numarului asistentilor personali ale persoanelor cu handicap grav in anul 2008

 

Vizualizeaza

4

HCL 4/25.01.2008 privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul 2008

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna feb 2008

Vizualizare

1

HCL 5/28.02.2008 privind aprobarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii”

Vizualizeaza

2

HCL 6/28.02.2008 privind reducerea de impozite locale pentru persoanele din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta pentru anul 2008

Vizualizeaza

3

HCL 7/28.02.2008 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 8/28.02.2008 privind organizarea pasunatului in anul 2008, pe pasunea apartinand domeniului privat al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 9/28.02.2008 de aprobarea efectuarii proiectului tehnic privind “Reabilitare Scoala cu cls I-VIII – corp A,B,C, Comuna Ghindaoani”

Vizualizeaza

6

HCL 10/28.02.2008 privind reglementarea lucrului cu foc deschis

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie 2008

Vizualizare

1

HCL 11/24.03.2008 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 12/24.03.2008 privind rectificarea bugetului local pe 2008

Vizualizeaza

 

 

3

HCL 13/24.03.2008 privind aprobarea folosirii fondului de rulment pentru construirea “Unitatii sanitare publice de interes local”- din comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 14/24.03.2008 privind “Programul de gestionare a deseurilor si protectia mediului pe raza Comunei Ghindaoani in 2008”

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 15/24.03.2008 de aprobare a efectuarii studiului de fezabilitate privind cumpararea si reabilitarea de catre Primaria Ghindaoani a cladirii CONSUMCOOP din comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aprilie 2008

Vizualizare

1

HCL 16/30.04.2008 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “ECONEAMT”

Vizualizeaza

2

HCL 17/30.04.2008 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

HCL 18/30.04.2008 privind insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 19/30.04.2008 privind insusirea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 20/30.04.2008 de aprobare a efectuarii studiuluide fezabilitate privind achizitionarea de utilaje si echipamente pentru dotarea Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 21/30.04.2008 de aprobare a efectuarii studiului de fezabilitate privind construirea unei cladiri pe domeniul public de catre Primaria Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai 2008

Vizualizare

1

HCL 22/21.05.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009

Vizualizeaza

2

HCL 23/21.05.2008 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

HCL 24/21.05.2008 privind inhumarile in locurile de veci de la nivelul Parohiilor din comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna iun 2008

Vizualizare

1

HCL 25/19.06.2008 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

2

HCL 26/19.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

3

HCL 27/19.06.2008 privind constatarea Consiliului Local ca legal constituit

Vizualizeaza

4

HCL 28/19.06.2008 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 29/19.06.2008 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

6

HCL 30/19.06.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Vizualizeaza

7

HCL 31/30.06.2008 privind aprobarea proiectului tehnic pentru “Reabilitarea termica si reparatii la scoala cu cls I-VIII Ghindaoani, jud Neamt”

Vizualizeaza

8

HCL 32/30.06.2008 privind constituirea unei Comisii tehnico –economice la nivelul Consiliului Local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

9

HCL 33/30.06.2008 privind aprobarea unui sprijin financiar Parohiilor din Ghindaoani pentru realizarea instalatiilor termice

Vizualizeaza

10

HCL 34/30.06.2008 privind aprobarea construirii gardului si portii din fata cladirii – sala nunti

Vizualizeaza

11

HCL 35/30.06.2008 privind aprobarea construirii imprejmuirii si acoperisului fantanii din centrul civic

Vizualizeaza

12

HCL 36/30.06.2008 privind aprobarea efectuarii consultantei pentru proiect canalizare si modernizarea drumului comunal 174 din Ghindaoani

Vizualizeaza

13

HCL 37/30.06.2008 privind aprobarea realizarii stemei localitatii Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie 2008

Vizualizare

1

HCL 38/22.07.2008 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

2

HCL 39/22.07.2008 privind aprobarea programului pentru buna gospodarire a comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 40/22.07.2008 privind insusirea unei suprafete de teren ca fiind din domeniul al comunei Ghindaoani, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aug 2008

Vizualizare

1

HCL 41/26.08.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Retea de canalizare si statii de epurare in Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 42/26.08.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Modernizare drum comunal Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 43/26.08.2008 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 44/26.08.2008 privind aprobarea pietruirii drumului satesc “Dumbrava’ pe o lungime de 500ml

Vizualizeaza

5

HCL 45/26.08.2008 privind aprobarea cheltuielilor aferente regularizarii paraului Bratulet, din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna sept 2008

Vizualizare

1

HCL 46/24.09.2008 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

2

HCL 47/24.09.2008 de revocare a HCL 24/21.05.2008

Vizualizeaza

 

3

HCL 48/24.09.2008 de modificare a HCL 22/21.05.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009

 

Vizualizeaza

4

HCL 49/24.09.2008 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru dotarea Cladirii – sala nunti din Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 50/24.09.2008 privind taxa pentru inchirierea pentru nunti, cumetrii a Cladirii – sala nunti din Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 51/24.09.2008 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 52/24.09.2008 privind insusirea variantei finale a proiectului cu stema a Comunei Ghindaoani, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna oct2008

Vizualizare

1

HCL 53/24.10.2008 privind rectificarea

bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 54/24.10.2008 privind aprobarea pietruirii drumului satesc “Deal la fag – Poieni – pana la Mihailescu Ion” pe o lungime de 1200ml

Vizualizeaza

 

3

HCL 55/24.10.2008 privind infiintarea unui post contractual in Compartimentul administrativ – gospodaresc din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Ghindaoani

 

Vizualizeaza

4

HCL 56/24.10.2008 privind instrumentarea unor proiecte din Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

nov 2008

Vizualizare

1

HCL 57/18.11.2008 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 58/18.11.2008 privind cheltuirea unei sume de bani pentru “Scoala si comunitatea – Sarbatoarea Craciunului”

 

Vizualizeaza

 

3

HCL 59/18.11.2008 privind aprobarea Programului pentru mentinerea viabilitatii pe timp de iarna a drumurilor din comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 60/18.11.2008 privind aprobarea cheltuielilor pentru balastarea unor drumuri din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

5

HCL 61/18.11.2008 privind aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator pentru lucrari de intretinere si reparatii drumuri

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna dec 2008

Vizualizare

1

HCL 62/17.12.2008 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 63/17.12.2008 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 64/17.12.2008 privind infiintarea unui post contractual in Compartimentul administrativ – gospodaresc din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 65/17.12.2008 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, a posturilor contractuale din aparatul propriu al Consiliului local al comunei Ghindaoani statul de functii , organigrama pentru anul 2009

 

 

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 66/17.12.2008 privind aprobarea sumei pentru “instruire in sistem coaching pentru corelare SF conform contract 11/25.11.2008

 

Vizualizeaza

 

6

HCL 67/17.12.2008 privind acordarea unui spor pentru conditii vatamatoare de munca

 

Vizualizeaza