December 6, 2023, 5:55 am
Home HCL Ghindaoani 2009

 

HCL GHINDAOANI PENTRU ANUL 2009


Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna ian 2009

Vizualizare

1

HCL 1/14.01.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate “ECOMANAGEMENT TG NEAMT”

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2009 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/30.01.2009 de a modificare a unor impozite  si taxe locale pentru anul 2009

Vizualizeaza

 

4

HCL 4/30.01.2009 privind aprobarea Memoriului de fundamentare pentru functionarea ca persoana juridica  Scolii cu cls I-VIII “Vasile Conta” Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 5/30.01.2009 privind aprobarea procesului verbal de inventariere a elementelor de activ si pasiv la nivelul Comunei Ghindaoani pe anul 2008

 

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2009 privind aprobarea numarului asistentilor personali ale persoanelor cu handicap grav in anul 2009

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2009 privind organizarea si functionarea Comisiei locale de ordine publica la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2009 privind infiintarea precum si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Politiei Comunitare din cadrul Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2009 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale din Politia Comunitara Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna feb 2009

Vizualizare

1

HCL 10/19.02.2009 privind aprobarea Master Planului pentru Sistem de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 11/19.02.2009 privind modificarea HCL al comunei Ghindaoani nr.16/30.04.2008 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “ECONEAMT”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie 2009

Vizualizare

1

HCL 12/31.03.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 13/31.03.2009 privind aprobarea bugetului local pe 2009

Vizualizeaza

3

HCL 14/3.03.2009 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Gindaoani, jud. Neamt

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 15/31.03.2009 privind organizarea pasunatului in anul 2009, pe pasunea apartinand domeniului privat al comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 16/31.03.2009 privind “Programul de masuri privind salubrizarea localitatii si a cursurilor de apa din Comuna Ghindaoani pentru anul 2009”

 

Vizualizeaza

6

HCL 17/31.03.2009 privind insusirea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 18/31.03.2009 privind infiintarea unui post contractual in compartimentul administrativ – gospodaresc din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 19/31.03.2009 privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Ghindaoani

Vizualizeaza

9

HCL 20/31.03.2009 privind unor taxe aferente gestionarii buldo – excavatorului Primariei

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aprilie 2009

Vizualizare

1

HCL 21/28.04.2009 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 22/28.04.2009 privind aprobarera folosirii fondului de rulment pentru lucrarea de investitii “Unitati sanitare publice de interes local” din comuna Ghindaoani, jud neamt

Vizualizeaza

3

HCL 23/28.04.2009 privind instrumentarea unor proiecte din comuna Ghindaoani, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 24/28.04.2009 privind infiintarea Compartimentului de audit public intern cu un post contractual de auditor intern, in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 25/28.04.2009 privind insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai 2009

Vizualizare

1

HCL 26/27.05.2009 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 27/27.05.2009 privind aprobarea Master Planului Judetului Neamt pentru Apa si Apa Uzata

Vizualizeaza

3

HCL 28 din 27.05.2009 privind aprobarea cheltuielilor pentru balastarea unor drumuri din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna iun 2009

Vizualizare

1

HCL 29/24.06.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 30/24.06.2009 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

3

HCL 31/24.06.2010 privind aprobarea amplasamentelor unor puncte de colectare a deseurilor la nivelul Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 32/24.06.2010 privind aprobarea achizitionarii unui tractor cu remorca

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 33/24.06.2009 privind aprobarea cheltuielilor pentru balastarea unor  drumuri din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

6

HCL 34/24.06.2009 privind aprobarea unui plan de masuri pentru Sala de nunti

Vizualizeaza

7

HCL 35/24.06.2009 privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 36/24.06.2009 cu privire la modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie 2009

Vizualizare

1

HCL 37/31.07.2009 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

2

HCL 38/31.07.2009 privind aprobarea instalarii unui sistem de supraveghere video la sediul Primariei Comunei Ghindaoani, precum si protejarea electronica cu senzor de vibratii a casei de bani a Primariei

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aug 2009

Vizualizare

1

HCL 39/31.08.2009privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna sept 2009

Vizualizare

1

HCL 40/30.09.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

2

HCL 41/30.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

3

HCL 42/30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului cadru privind activitatea Comisiei de evaluare in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna oct2009

Vizualizare

1

HCL 43/30.10.2009 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 44/30.10.2009 privind aprobarea zonarii Comunei Ghindaoani in vederea stabilirii impozitelor si taxelor pentru anul 2010

Vizualizeaza

3

HCL 45/30.10.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011

Vizualizeaza

4

HCL 46/30.10.2009 privind aprobarea Programului pentru mentinerea viabilitatii pe timpul iernii 2009-2010 a drumurilor din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 47/30.10.2009 privind aprobarea unor taxe aferente gestionarii tractorului si remorcii , precum si a buldo-excavatorului Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 48/30.10.2009 privind aprobarea amenajarii unui spatiu destinat utilajelor Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

nov 2009

Vizualizare

1

HCL 49/11.11.2009 privind acordul pentru infiintarea SC ECO TG SRL Targu Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 50/11.11.2009 privind rectificarea

bugetului local al Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

 

3

HCL 51/30.11.2009 privind aprobarea Memoriului de fundamentare pentru functionarea ca persoana juridica a Scolii cu clasele I-VIII  “Vasile  Conta” Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 52/30.11.2009 privind cheltuirea unei sume de bani pentru “Scoala si comunitatea – Sarbatoarea Craciunului”

 

Vizualizeaza

5

HCL 53/30.11.2009 privind concesionarea “Unitatii sanitare publice de interes local” din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna dec 2009

Vizualizare

1

HCL 54/18.12.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 55/18.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 56/18.12.2009 privind aprobarea unui parteneriat, in scopul realizarii proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 57/18.12.2009 privind aprobarea infiintarii, functionarii si organizarii comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 58/18.12.2009 privind aprobarea delegarii in gestiune directa a activitatii de salubrizare a Comunei Ghindaoani catre SC ECO TG SRL Targu Neamt

 

Vizualizeaza

 

6

HCL 59/18.12.2009 privind aprobarea Contractului de prestare a serviciului de salubrizare

 

Vizualizeaza

7

HCL 60/18.12.2009 privind aprobarea tarifelor prestate de SC ECO TG SRL Targu Neamt pentru activitatile de colectare, transport si depozitare temporara a deseurilor din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

8

HCL 61/18.12.2009 privind acordul de infiintare SC ECO TG SRL TIRGU NEAMT

 

Vizualizeaza

9

HCL 62/18.12.2009 privind numirea reprezentantilor celor cinci comune partenere in componenta AGA, a CA si ca cenzor la SC ECO TG SRL Tirgu Neamt, pentru mandatul 2009-2013

Vizualizeaza

10

HCL 63/28.12.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, a posturilor contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, statul de functii, organigrama pentru anul 2010

Vizualizeaza