April 24, 2024, 3:31 am
Home HCL Ghindaoani 2010

 

HCL GHINDAOANI PENTRU ANUL 2010


Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna ian 2010

Vizualizare

 

1

HCL 1/29.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate , a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor, precum si a cofinantarii proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2011 privind zonarea Comunei Ghindaoani in vederea stabilirii impozitelor si taxelor pentru anul 2010

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/29.01.2010 de modificare a HCL45/30.10.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 4/29.01.2010 privind aprobarea numarului de asistenti personali ale persoanelor cu handicap grav in anul 2010

 

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 5/29.01.2010 privind infiintarea serviciului de salubrizare a Comunei Ghindaoani, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a caietului de sarcini a serviciului de salubrizare a Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

6

HCL 6/29.01.2010 privind aprobarea Memoriului de fundamentare pentru functionarea ca persoana juridica a Scolii cu cls I-VIII “Vasile Conta” Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna feb 2010

Vizualizare

1

HCL 7/26.02.2010 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2009

Vizualizeaza

2

HCL 8/26.02.2010 privind aprobarea bugetului local pe 2010

Vizualizeaza

 

3

HCL 9/26.02.2010 privind aprobarea procesului verbal de inventariere a elementelor de activ si pasiv la nivelul Comunei Ghindaoani pe anul 2009

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 10/29.02.2010 privind aprobarea asistentului personal Ghiba Fanica pentru persoana cu handicap grav Ghiba Mihai

 

Vizualizeaza

5

HCL 11/26.02.2010 privind gestionarea cazurilor de lasare in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri

Vizualizeaza

6

HCL 12/26.02.2010 privind organizarea pasunatului in anul 2010, pe pasunea partinand domeniului privat al Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

7

HCL 13/26.02.2010 privind insusirea in domeniul public al comunei Ghindaoani a 8 platforme de colectare selectiva de deseuri

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie 2010

Vizualizare

1

HCL 14/31.03.2010 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 15/31.03.2010 privind darea in administrare catre SC ECO TG  SRL Tg Neamt a 8(opt) platforme de colectare selectiva de deseuri din domeniul public al Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

3

HCL 16/31.03.2010 de aprobare a “Programului de masuri privind salubrizarea localitatii si a cursurilor de apa din Comuna Ghindaoani pentru anul 2010”

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 17/31.03.2011 privind aprobarea Proiectului Tehnic, efectuat de SC INTELPROIECT SRL Piatra Neamt privind subprogramul “Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt” din cadrul programului “reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata”

 

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 18/31.03.2010 privind aprobarea Programului de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare si razboi a Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aprilie 2010

Vizualizare

1

HCL 19/29.04.2010 privind aprobarea infiintarii Circumscriptiei sanitar – veterinare in Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 20/29.04.2010 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai 2010

Vizualizare

1

HCL 21/28.05.2010 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 22/28.05.2010 privind modificarea HCL 58/18.12.2009 privind aprobarea delegarii prin atribuire directa a serviciului de salubrizare catre SC ECO TG SRL Targu Neamt

 

Vizualizeaza

3

HCL 23 din 28.05.2010 privind aprobarea tarifelor de salubrizare ce vor fi prestate de SC ECO TG SRL Targu Neamt pentru activitatile de colectare , transport si depozitare temporara a deseurilor din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna iun 2010

Vizualizare

1

HCL 24/30.06.2010 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 25/30.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

3

HCL 26/30.06.2010 privind aprobarea folosirii fondului de rulment pentru balastare drumuri din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 27/30.06.2010 privind aprobarea asistentului pesonal Panaite Ana pentru persoana cu handicap grav Filip Vasile

Vizualizeaza

 

5

HCL 28/30.06.2010 privind aprobarea cheltuielilor pentru balastarea unor drumuri din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 29/30.06.2010 privind aprobarea unor taxe aferente gestionarii tractorului si remorcii, precum si a buldo-excavatorului Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie 2010

Vizualizare

1

HCL 30/30.07.2010 privind insusirea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 31/30.07.2010 privind insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aug 2010

Vizualizare

1

HCL 32/13.08.2010 privind functiile publice si a posturilor contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 33/30.07.2010 privind insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna sept 2010

Vizualizare

1

HCL 34/27.09.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

Vizualizeaza

 

2

HCL 35/27.09.2010 privind majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri si modificarea impozitului pe mijloacele de transport

Vizualizeaza

 

3

HCL 36/27.09.2010 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru adapatori la pasunea comunala

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 37/27.09.2010 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani pentru balastarea unor drumuri din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 38/27.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

6

HCL 39/27.09.2010 pentru modificarea HCL 1/29.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate , a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor, precum si a cofinantarii proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

7

HCL 40/27.09.2010 privind plata ajutorului social la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna oct2010

Vizualizare

1

HCL 41/28.10.2010 de modificare a unor impozite si taxe locale pentru anul 2011

Vizualizeaza

2

HCL 42/28.10.2010 privind plata ajutorului social la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 43/28.10.2010 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

nov 2010

Vizualizare

1

HCL 44/29.11.2010 privind aprobarea infiintarii, functionarii si organizarii comisiei specialepentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 45/29.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 46/29.11.2010 cheltuirea unei sume de bani pentru “Scoala si comunitatea – Sarbatoarea Craciunului”

Vizualizeaza

 

4

HCL 47/29.11.2010 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani reprezentand servcicii pentru inaugurarea Unitatii sanitare publice de interes local din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna dec 2010

Vizualizare

1

HCL 48/28.12.2010 privind alegerea

presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 49/28.12.2010 privind taxa pentru inchirierea pentru nunti, cumetrii si alte evenimente a “Cladirii – sala nunti” Ghindaoani

Vizualizeaza

 

3

HCL 50/28.12.2010 privind aprobarea prestarii de servicii prin firma specializata pe linia de securitate si sanatate in munca la nivelul Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 51/28.12.2010 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani reprezentand servicii la iluminatul public din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 52/28.12.2010 privind reabilitarea renovarea cladirea “Anexa scoala atelier” din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

6

HCL 53/28.12.2010 privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de catre contravienenti a muncii in folosul comunitatii

 

Vizualizeaza

7

HCL 54/28.12.2010 privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului public al Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

8

HCL 55/28.12.2010 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Comunei Ghndaoani

Vizualizeaza

9

HCL 56/28.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza