December 6, 2023, 5:30 am
Home HCL Ghindaoani 2011

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna ian 2011

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2011  privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2011 privind aprobarea bugetului local pe 2011

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/31.01.2011 privind aprobarea Memoriului de fundamentare pentru functionarea ca persoana juridica a Scolii cu clasele I-VIII „Vasile Conta” Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 4/31.01.2011 privind organizarea pasunatului, pe pasunea comunala apartinand domeniului privat al Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 5/31.01.2011 privind aprobarea Planului de actiuni privind lucrarile de interes local la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru beneficiarii de ajutor social propus pentru anul 2011

 

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2011 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2011

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2011 privind aprobarea prestarii de servicii pentru realizarea paginii de web la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2011 privind aprobarea prestarii de servicii de mentenanta la iluminat public la nivelul Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2011 privind actualizarea personalului component al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

10

HCL 10/31.01.2011 privind gestionarea acordarii ndreptului alocatiei pentru sustinerea familiei precum si acordarii ajutorului social

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna feb 2011

Vizualizare

1

HCL 11/28.02.2011  privind aprobarea bugetului local pe2011

Vizualizeaza

2

HCL 12/28.02.2011 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru reparatii la fatada Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

3

HCL 13/28.02.2011 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru constructia unei statii de autobuz  in Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 14/28.02.2011 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani aferente Programului de alimentare cu apa potabila a Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 15/28.02.2011 privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

6

HCL 16/28.02.2011 privind aprobarea unor facilitati pentru persoane fizice privind taxele si impozitele locale

 

Vizualizeaza

7

HCL 17/28.02.2011 privind aprobarea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, in vederea aplicarii legii 416/2001 privind venitul minim garantat

 

 

Vizualizeaza

8

HCL 18/28.02.2011 privind aprobarea taxei de divort pe cale administrativa la nivelul Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie 2011

Vizualizare

1

HCL 19/29.03.2011  privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 20/29.03.2011 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

3

HCL 21/29.03.2011 privind aprobarea folosirii excedentului financiar alComunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2010

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 22/29.03.2011 de aprobare a “Programului de masuri privind salubrizarea localitatii, a cursurilor de apa si cailor de comunicatii din Comuna Ghindaoani pentru anul 2011”

 

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 23/29.03.2011 de aprobare a ”Programului de masuri pentru reducerea numarului de incendii generate de arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale la nivelul Comunei Ghindaoani pentru anul 2011”

 

 

Vizualizeaza

6

HCL 24/29.03.2011 privind infiintarea Serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Ghindaoani, precum si aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini

 

Vizualizeaza

7

HCL 25/29.03.2011 privind modificarea HCL Ghindaoani 61/18.12.2009 pentruaprobarea asocierii, infiintarea SC ECO TG SRL Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statului de functiuni

 

 

Vizualizeaza

8

HCL 26/29.03.2011 privind desfiintarea unui post de asistent personal pentru persoana cu handicap grav

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aprilie 2011

Vizualizare

1

HCL 27/28.04.2011 privind aprobarea listei cu statiile publice de calatori existente pe raza Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 28/28.04.2011 privind aprobarea preluarii de catre Comuna Ghindaoani a sistemelor de iluminat public de la E-ON Moldova Distributie

Vizualizeaza

  3

HCL 29/28.04.2011 privind gestionarea Serviciului de iluminat public de la nivelul Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai 2011

Vizualizare

1

HCL 30/31.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 31/31.05.2011 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru constructia unei statii de autobuz in Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 32/31.05.2011 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2011 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 3

HCL 33/31.05.2011 privind incetarea unui mandat de consilier,  din cadrul Consiliului Local Ghindaoani, inainte de expirarea  duratei normale a mandatului

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iunie 2011

Vizualizare

1

HCL 34/30.06.2011  privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 35/30.06.2011 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

 

 3

HCL 36/30.06.2011 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primaruluiComunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 37/30.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2012

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 38/30.06.2011 privind aprobarea efectuarii cheltuielilor privind balastarea unor drumuri din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie 2011

Vizualizare

1

HCL 39/29.07.2011  privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru reparatii la podul Valea Mare din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 40/29.07.2011 privind completarea comisiei cu activitatea juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

august 2011

Vizualizare

1

HCL 41/29.08.2011  privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2011 la nivelul comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 42/29.08.2011 privind aprobarea infiintarii, functionarii si organizarii comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

Septembrie 2011

Vizualizare

1

HCL 43/30.09.2011  privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 44/30.09.2011  privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 45/30.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

octombrie 2011

Vizualizare

1

HCL 46/31.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 47/31.10.2011  privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al III - lea al anului 2011 la nivelul comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

nov 2011

Vizualizare

1

HCL 48/29.11.2011  privind privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

HCL 49/29.11.2011  de modificare a H.C.L. 37 130.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2012

Vizualizeaza

3

HCL 50/29.11.2011  privind aprobarea unui raport pe linie de registrul agricol de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 51/29.11.2011  privind privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, a posturilor contractuale din aparatul de specialitate al prin.rarului Comunei Ghindaoani , precum si statul de functii , numarul de personal si organigrama, pentru anul 2012

 

 

Vizualizeaza

5

HCL 52/29.11.2011  privind stabilirea locului pentru desfasurarea adunarilor publice la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

6

HCL 53/29.11.2011  privind cheltuirea unei sume de bani pentru ,,Scoala si comunitatea - Sarbatoarea Craciunului”

Vizualizeaza

7

HCL 54/29.11.2011  privind privind declararea insolventei unor persoane

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna decembrie 2011

Vizualizare

1

HCL 55/29.12.2011  privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 56/29.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 3

HCL 57/29.12.2011 privind domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

4

HCL 58/29.12.2011 de acordare de scutire de la plata impozitului pe cladiri si teren privind o persoana din Comuna Ghindaoani

 

Vizualizeaza

5

HCL 59/29.12.2011 privind declararea insolventei unor persoane

Vizualizeaza

 

6

HCL 60/29.12.2011 privind aprobarea preluarii fara plata a unei autospeciale necesare dotarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Ghindaoani

 

Vizualizeaza