December 6, 2023, 6:10 am
Home HCL Ghindaoani 2012

HCL GHINDAOANI PENTRU ANUL 2012


Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

ianuarie 2012

Vizualizare

1

HCL 1/25.01.2012 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2011

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2012 privind privind aprobarea bugetului local pe 2012

Vizualizeaza

3

HCL 3/25.01.2012 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2012

Vizualizeaza

 

4

HCL 4/25.01.2012 de aprobare a Planului de actiuni privind lucrarile de interes local la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social , propus pentru anul 2012

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 5/25.01.2012 privind aprobarea denumirii unitatii de invatamant si a retelei scolare pentru anul scolar 2012- 2013 de la nivelul Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

 

6

HCL 6/25.01.2012 privind organizarea pasunatului  pe pasunea comunala apartinand domeniului privat al Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

februarie2012

Vizualizare

1

HCL 7/28.02.2012 privind aprobarea folosirii excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2011

Vizualizeaza

2

HCL 8/28.02.2012 privind aprobarea unor taxe aferente gestionarii tractorului si remorcii precum si buldo-excavatorului Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

3

HCL 9/28.02.2012 privind majorarea capitalului social al SC ECO TG SRL Tg. Neamt

 Vizualizeaza

 

4

HCL 10/28.02.2012 privind organizarea pasunatului , pe pasunea comunala apartinand domeniului privat al Cornunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

martie 2012

Vizualizare

1

HCL 11/29.03.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 12/29.03.2012 privind incetarea unui mandat de consilier local , din cadrul Consiliului Local Ghindaoani , inainte de expirarea dutatei normale a mandatului

Vizualizeaza

3

HCL 13/29.03.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

4

HCL 14/29.03.2012 de aprobare a ,,Programului de masuri pentru reducerea numarului de incendii generate de arderea de rniristi , vegetatie uscata si resturi vegetale la nivelul Comunei Ghidaoani pentru anul 2012”

 

Vizualizeaza

5

HCL 15/29.03.2012 de aprobare a ,,Programului de masuri privind salubrizarea localitatii , a cursurilor de apa si cailor de comunicatii din Comuna Ghindaoani pentru anul 2012 "

Vizualizeaza

6

HCL 16/29.03.2012 privind privind modificarea statului de functii de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

aprilie 2012

Vizualizare

1

HCL 17/27.04.2012 privind completarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 18/27.04.2012 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

 3

HCL 19/27.04.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

 Vizualizeaza

 4

HCL 20/27.04.2012 privind aprobarea executarii unei investitii

 Vizualizeaza

 5

HCL 21/27.04.2012 privind scoaterea din inventarul domeniului privat si evident contabila a unor bunuri imobile

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

mai 2012

Vizualizare

1

HCL 22/30.05.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 23/30.05.2012 privind aprobarea execuliei bugetare pe trimestrul I al anului 2012 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iunie 2012

Vizualizare

1

HCL 24/25.06.2012  privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor

Vizualizeaza

2

HCL 25/25.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

 

 3

HCL 26/25.06.2012  privind constatarea Consiliului Local a1 Comunei Ghindaoani ca legal constituit

Vizualizeaza

 4

HCL 27/25.06.2012  privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 28/25.06.2012  privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

iulie 2012

Vizualizare

1

HCL 29/13.07.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ghindaoani pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

2

HCL 30/13.07.2012 privind numirea unor persoane ca reprezentanti ai Comunei Ghindaoani in S.C. ECO TG. S.R.L. Tg. Neamt

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

august2012

Vizualizare

1

HCL 31/17.08.2012  privind derularea proiectului “Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 32/29.08.2012  privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

3

HCL 33/29.08.2012  privind numirea reprezentantilor celor cinci comune partenere in componenta A.G.A. , a C.A. si ca cenzor la S.C. ECO TG S.R.L Tirgu Neamt pentru mandatul 2012 2016

Vizualizeaza

 

4

HCL 34/29.08.2012  privind aprobarea prelungirii duratei Conventiei cu Ministerul Mediului si Padurilor privind derularea subprogramului ,,Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt" din cadrul programului ,,Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata"

 

Vizualizeaza

5

HCL 35/29.08.2012  privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,ECONEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 36/29.08.2012  privind aprobarea unor compensatii banesti membrilor S.V.S.U. din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 37/29.08.2012  privind alegerea viceprimarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

sept 2012

Vizualizare

1

HCL 38/27.09.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 39/27.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 3

HCL 40/27.09.2012 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2012 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 41/27.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

5

HCL 42/27.09.2012 privind inchirierea unui teren apartinand domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 43/27.09.2012  privind declararea insolventei unei persoane

Vizualizeaza

 

7

HCL 44/27.09.2012 privind aprobarea consultantei pentru proiectul ,,Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt"

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

oct 2012

Vizualizare

1

HCL 45/08.10.2012 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drum comunal DC 174 si strada Nechitesti , comuna Ghindaoani , judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 46/30.10.2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

3

HCL 47/30.10.2012 privind modificarea organigramei  si  a statului  de functii de  la  nivelul  aparatului  de specialitate  al primarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

4

HCL 48/30.10.2012 privind aprobarea  Planului de ocupare  a  functiilor  publice,  a  posturilor  contractuale din  aparatul  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani  , precum  si statul  de functii,  numarul  de  personal  si  organigrama,  pentru  anul  2013

 

 

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 49/30.10.2012 privind aprobarea  scoaterii  din  inventarul  domeniului  public si  evidenta  contabila  a  unui  bun imobil

Vizualizeaza

6

HCL 50/30.10.2012 privind insusirea  domeniului  public  al Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 51/30.10.2012 privind  insusirea  domeniului  privat  al Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 52/30.10.2012 privind stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale la  nivelul  Comunei  Ghindaoani, pentru  anul  2013

Vizualizeaza

9

HCL 53/30.10.2012 privind  aprobarea executiei  bugetare  pe  trimestrul  al III-lea  al  anului  2012 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

10

HCL 54/30.10.2012 privind aprobarea  efectuarii  studiului  hidrogeologic  cu  verificare Af pentru  proiectuiui "Alimentare cu apa  potabila  a  localitatii  Ghindaoani, Judetul  Neamt"

 

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

noiembrie 2012

Vizualizare

1

HCL 55/05.11.2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 56/05.11.2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

3

HCL 57/05.11.2012 privind aprobarea  Planului  Strategic pentru  Compartimentul  de  asistenta  sociala (S.P.A.S.)  Ghindaoani, pentru  perioada  2013-2015

Vizualizeaza

4

HCL 58/29.11.2012 privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 59/29.11.2012 privindrevocarea  H.C.L. Ghindaoani  nr.42  /27.09.2012  privind  inchirierea unui  teren  apartinand  domeniului  public  al  Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 60/29.11.2012 privind cheltuirea  unei  sume  de  bani  pentru "Scoala  si  comunitatea -Sarbatoarea Craciunului" 

Vizualizeaza

7

HCL 61/29.11.2012 privind privind  completarea  Regulamentului  de  Organizare si Functionare  a Serviciului  Voluntar pentru  Situatii de  Urgenta Ghindaoani

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani pentru luna

decembrie 2012

Vizualizare

1

HCL 62/17.12.2012 privind  alegerea  presedintelui  de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 63/17.12.2012 privind rectificarea  bugetului  local  al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 3

HCL 64/17.12.2012 de  modificare  a H.c.L.  52/30.10.2012  privind  stabilirea  impozitelor  si taxelor  locale  la  nivelul Comunei  Ghindaoani pentru  anul  20l3

Vizualizeaza

 4

HCL 65/17.12.2012 privind privind  declararea  insolventei  unor  persoane

 Vizualizeaza