December 6, 2023, 5:37 am
Home HCL Ghindaoani 2015

HCL Ghindaoani pentru anul 2015

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

ianuarie 2015

Vizualizare

1

HCL 1/19.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 2/19.01.2015 privind aprobarea folosirii in anul 2015 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2014

Vizualizeaza

3

HCL 3/19.01.2015 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare prin atribuire directa a serviciului de salubrizare din Comuna Ghindaoani catre operatorul SC ECO TG SRL Tg Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/19.01.2015 privind de aprobare a Planului de actiuni privind lucrarile de interes local la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social , propus pentru anul 2015

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

februarie 2015

Vizualizare

1

HCL 5/12.02.2015 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 6/12.02.2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Ghindaoani pe anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 7/12.02.2015 de aprobare a Retelei de invatamant preuniversitar cu personalitate juridicade la nivelul Scolii Gimnaziale "Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani pentru anul scolar 2015 - 2016

Vizualizeaza

4

HCL 8/12.02.2015 privind majorarea tarifului de salubrizare ce va fi utilizat de S.C. ECO TG. S.R.L. Tirgu Neamt pentru activitatile de colectare , transport si depozitare temporara a deseurilor din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 9/12.02.2015 privind aprobarea cotei de dezvoltare a S.C. ECO TG. S.R.L. Tg. Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

martie 2015

Vizualizare

1

HCL 10/17.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 11/17.03.2015 de colaborare cu o societate specializata privind intocmirea de documentatii pentru accesarea de fonduri europene, pentru investitii la nivelul comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 12/17.03.2015 privind apobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2015

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

aprilie 2015

Vizualizare

1

HCL 13/29.04.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 14/29.04.2015 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 15/29.04.2015 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului de salubrizare in Orasul Tirgu Neamt , Comuna Baltatesti, Comuna Brusturi , Comuna Draganesti , Comuna Ghindaoani , Comuna Grumazesti catre operatorul SC ECO TG SRL Tg Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 16/29.04.2015 privind privind Acordul de Parteneriat pentru Strategia de Dezvoltare Locala in perioada 2Ol4 -2020

Vizualizeaza

5

HCL 17/29.04.2015 privind achizitionarea unui teren pentru proiectul ,,Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate in Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 18/29.04.2015 privind unele reglementari ale taxei de salubrizare de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 19/29.04.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 20/29.04.2015 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

mai 2015

Vizualizare

1

HCL 21/28.05.2015 privind unele reglementari de gestionare a lucrarilor de modernizare a drumului comunal DC 174 de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 22/28.05.2015 de aprobare a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici privind ,,Alimentare cu apa potabila a Localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt - schimbare amplasament captare "

Vizualizeaza

3

HCL 23/28.05.2015 de aprobare a studiului hidrogeologic preliminar pentru ,,Alimentare cu apa potabila a Localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt - Schimbare amplasament captare"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

iunie 2015

Vizualizare

1

HCL 24/26.06.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

iulie2015

Vizualizare

1

HCL 25/30.07.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 26/30.07.2015 privind aprobarea inceperii procedurilor pentru intocmirea unui nou plan Urbanistic General si Regulament de Urbanism la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna

august 2015

Vizualizare

1

HCL 27/27.08.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizare strazi in comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 28/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 29/27.08.2015 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local inainte de expirarea datei normale a mandatului

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

sept 2015

Vizualizare

1

HCL 30/30.09.2015 privind validarea unui consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 31/30.09.2015 privind completarea Comisiei cu activitatea sociala , culturala , invatamant ,sanatate , familie si protectia copilului din cadrul Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 32/30.09.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 33/30.09.2015 privind aprobarea unui ajutor financiar catre Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului" din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

oct 2015

Vizualizare

1

HCL 34/14.10.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 35/14.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 36/14.10.2015 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 37/14.10.2015 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Ghindaoani nr. 1 din 29.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 38/14.10.2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 39/14.10.2015 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitdti componente ale serviciului de salubrizare din Zona 3, Judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL40/30.10.2015 privind implementarea proiectului "Modernizare strazi in comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL41/30.10.2015 privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Modernizare strazi in comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna nov2015

Vizualizare

1

HCL 42/12.11.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 43/27.11.2015 privind privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 44/27.11.2015 privind privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea -Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna dec2015

Vizualizare

1

HCL 45/18.12.2015 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 46/18.12.2015  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 47/18.12.2015  de aprobare a Retelei de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica de la nivelul Scolii Gimnaziale ,,Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani pentru anul scolar 2016 - 2017

Vizualizeaza