December 6, 2023, 6:57 am
Home HCL Ghindaoani 2017

HCL Ghindaoani pentru anul 2017

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna ian2017

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2017 privind aprobarea deficitului bugetar de la sfarsitul anului 2016

Vizualizeaza

2

HCL 2/27.01.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 3/27.01.2017 de aprobare a Planului de actiuni privind lucrarile de interes local la nivelui Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social , propus pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 4/27.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei -"MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 5/27.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 6/27.01.2017 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local Ghindaoani nr.55 din 28.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2017

Vizualizeaza

7

HCL 7/27.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, in Satul Ghindaoani, Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 8/27.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate, in Satul Ghindaoani, Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 9/27.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drum comunal DC 174 si strada Nechitesti, comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL 10/27.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna feb2017

Vizualizare

1

HCL 11/28.02.2017 privind aprobarea incetarii dreptului de administrare asupra unor platforme de colectare a deseurilor

Vizualizeaza

2

HCL 12/28.02.2017 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 13/28.02.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 14/28.02.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafe de pasune comunala aflate in domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

martie 2017

Vizualizare

1

HCL 16/30.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 17/30.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 18/30.03.2017 privind achizitionarea unei suprafete de teren pentru derularea proiectului "Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 19/30.03.2017 privind aprobarea Planului de paza de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 20/30.03.2017 privind insusirea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 21/30.03.2017 privind  insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

aprilie2017

Vizualizare

1

HCL 23/28.04.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 60 din 27.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale AsociaIiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 3, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 24/28.04.2017 privind scutirea unor taxe

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

mai 2017

Vizualizare

1

HCL 25/26.05.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2017 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 26/26.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 27/26.05.2017 privind buna gospodarire a Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 28/26.05.2017 privind modificarea unui tarif de salubrizare la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 29/26.05.2017 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani privind unele lucrari la strada Leontesti din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 30/26.05.2017 privind aprobarea Actului aditional nr 3 la contractul de delegare prin atribuire directa a serviciului de salubrizare in Orasul Tirgu Neamt, Comuna Baltatesti, Comuna Brusturi, Comuna Draganesti, Comuna Ghindaoani, Comuna Grumazesti catre operatorul SC ECO TG SRL Tg Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

iunie 2017

Vizualizare

1

HCL 31/14.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 32/14.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 33/30.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

iulie 2017

Vizualizare

1

HCL 35/28.07.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita catre DELGAZ - GRID S.A. a unei suprafete de 1 m.p. de teren din domeniu public apartinand Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 36/28.07.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2017 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 37/28.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 38/28.07.2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 39/28.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani,incepand cu data de 01.07.2017

Vizualizeaza

6

HCL 40/28.07.2017 privind aprobarea unei taxe speciale de salubrizare la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 41/28.07.2017 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru organizarea Zilei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 42/28.07.2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate a Comunei Ghindaoani, valabil in perioada 2017 -2020

Vizualizeaza

9

HCL 43/28.07.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

10

HCL 44/28.07.2017 privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare al Comunei Ghindaoani" domnului IULIU SAVIN

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

 august 2017

Vizualizare

1

HCL 45/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 46/31.08.2017 privind constituirea dreptului de proprietate si emiterea titlului de proprietate pentru Zahaia Dumitru si Amariei Finorela

Vizualizeaza

3

HCL 47/31.08.2017 privind constituirea dreptului de proprietate si emiterea titlului de proprietate pentru Baltatescu Ion

Vizualizeaza

4

HCL 48/31.08.2017 privind aprobarea folosirii in anul 2017 a excedentului financiar ai Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2016

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

septembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 49/27.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 50/27.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 51/27.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2018

Vizualizeaza

4

HCL 52/27.09.2017 privind modificarea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 53/27.09.2017 privind aprobarea realizarii investitiei -"MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

 
 
 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

octombrie 2017

Vizualizare

1

HCL 54/18.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 55/31.10.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al III-lea al anului 2017 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 56/31.10.2017 privind aprobarea folosirii in anul 2017 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2016

Vizualizeaza

4

HCL 57/31.10.2017 privind zonarea Comunei Ghindaoani, in vederea stabilirii impozilelor si taxelor locale

Vizualizeaza

5

HCL 58/31.10.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2018

Vizualizeaza

6

HCL 59/31.10.2017 privind aprobarea hotararii A.G.A. a S.C. ECO TG SRL Tirgu Neamt de declansare a procedurii insolventei

Vizualizeaza

7

HCL 60/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 
 
 
 

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

noiembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 61/10.11.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 62/29.11.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 63/29.11.2017 privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea -Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

4

HCL 64/29.11.2017 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local Ghindaoani nr.58 din 31.10.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2018

Vizualizeaza

 
 
 

 
 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

decembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 65/14.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 66/14.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Memoriu Justificativ, pentru obiectivul "ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI GHINDAOANI, JUDETUL  NEAMT"

Vizualizeaza

3

HCL 67/14.12.2017 privind implementarea proiectului "ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 68/19.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 69/19.12.2017 privind aprobarea unor modificari ale obiectivului de investitie "Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 70/19.12.2017 privind aprobarea folosirii in anul 2017 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2016

Vizualizeaza

7

HCL 71/19.12.2017 de aprobare a Retelei de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica de la nivelul Scolii Gimnaziale ,,Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani pentru anul scolar 2018 - 2019

Vizualizeaza

8

HCL 72/22.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza