December 6, 2023, 5:46 am
Home HCL Ghindaoani 2019


HCL GHINDAOANI PE ANUL 2019

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

Ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2019 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2019 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social 

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.01.2019 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani , incepand cu data de 01.01.2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2019 privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 5/29.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala - S.P.A.S.

Vizualizeaza


Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

feb 2019

Vizualizare

1

HCL 6/27.02.2019 privind  aprobarea  Planului  de  analiza  si  acoperire  a  riscurilor  localitatii  Ghindaoani , pentru  anul  2019

Vizualizeaza

2

HCL 7/27.02.2019 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizati  obiectivului  de  investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 8/27.02.2019 privind  aprobarea  asigurării  cofinanţării  obiectivului  de  investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

4

HCL 9/27.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind obiectivul de investitie "Alimentarea cu ape potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 10/27.02.2019 privind  aprobarea  asigurării  cofinanţării  obiectivului  de  investiţie  obiectivului de investitie "Alimentarea cu ape potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza


 

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna martie 2019

 

Pdf

1

HCL 11/29.03.2019  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 12/29.03.2019  privind  aprobarea  concesionarii  catre  S.C.  ORANGE   ROMANIA  S.A.  a  unei  suprafete  de  teren  de  pe  raza  U.A.T.  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 13/29.03.2019 privind  concesionarea  directa  a  unei  suprafete  de  teren ,  din  domeniul  privat  al  Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna aprilie 2019

Pdf

1

HCL 14/24.04.2019  privind  aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2019

 

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna mai 2019

Pdf

1

HCL 15/31.05.2019 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2019 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 16/31.05.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna iunie 2019

Pdf

1

HCL 17/28.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 18/28.06.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventie in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 19/28.06.2019 privind completarea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 20/28.06.2019 privind avizarea Regulamentului serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna iulie 2019

Pdf

1

HCL 21/31.07.2019 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2019 la nivelul Comunei Ghindaoani 

Vizualizeaza

2

HCL 22/31.07.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 23/31.07.2019  privind atribuirea in folosinte gratuita catre SC DELGAZ GRID SA  a suprafetei de 3,75 mp teren de pe raza UAT Ghindaoani, precum si exprimarea unor acorduri

Vizualizeaza

4

HCL 24/31.07.2019 privind atribuirea in folosinte gratuita catre SC DELGAZ GRID SA  a suprafetei de 3,75 mp teren de pe raza UAT Ghindaoani, precum si exprimarea unor acorduri

Vizualizeaza

5

HCL 25/31.07.2019 privind aprobarea de schimbare a unei solutii tehnice la proiectul “Modernizare strazi in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Ghindaoani luna august 2019

Pdf

1

HCL 26/12.08.2019 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al Comunei Ghindaoani  

Vizualizeaza

2

HCL 27/12.08.2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administraliei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului situat in satul Ghindaoani , Comuna Ghindaoani Judetul Neamt si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare , modernizare si dotare Asezamant Cultural din localitatea Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 28/12.08.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia "Reabilitare, modernizare si dotare Asezamant Cultural din localitatea Ghindaoani , Judetul Neamt", situat in satul Ghindaoani, Comuna Ghindaoani, Judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 29/12.08.2019 privind neasumarea responsabilitalii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului pentru scoli la nivelul Comunei Ghindaoani, generate de H.G.640/2017 si H.G.559/2019

Vizualizeaza

5

HCL 30/12.08.2019 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitatc al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 31/29.08.2019 privind aprobarea folosirii in anul 2019 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2018

Vizualizeaza

7

HCL 32/29.08.2019 privind completarea domeniului public a1 Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 33/29.08.2019 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General ( PUG ) si Regulamentului Local de Urbanism ( RLU ) al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL sept2019

Pdf

1

HCL34/30.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL35/30.09.2019 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Leonte Liliana, prercum si vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL36/30.09.2019 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL37/30.09.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL38/30.09.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL oct 2019

Pdf

1

 HCL39/31.10.2019  privind  modificarea  componentei  Comisiei  de  validare a  mandatelor  de  consilier  local  de  la  nivelul  Consiliului  Local  Ghindaoani 

Vizualizeaza

2

  HCL40/31.10.2019 privind  validarea  unui  mandat  de  consilier  local  de  la  nivelul  Consiliului  Local  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL41/31.10.2019 de modificare și completare  a H.C.L. nr. 47 din 30.11.2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei  Ghindaoani, Județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL42/31.10.2019 privind modificarea HCL nr. 23 din 28.04.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL nov 2019

Pdf

1

 HCL 43/27.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 44/27.11.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 45/27.11.2019 privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea - Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

4

HCL 46/27.11.2019 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al III-lea al anului 2019 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 47/27.11.2019 privind modificarea HCL nr. 23 din 28.04.2019 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

6

HCL 48/27.11.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-econoomice pentru investitia "Reabilitare, modernizare si dotare Asezamanat Cultural din localitatea Ghindaoani, judetul Neamt". situat in satul Ghindaoani, Comuna Ghindaoani, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 49/27.11.2019 privind predarea catre Compania Nationala de Investitii CNI SA a amplasamentului situat in satul Ghindaoani, Comuna Ghindaoani, judetul Neamt si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Asezamanat Cultural din localitatea Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

Nr.crt

HCL dec2019

Pdf

1

 HCL50/16.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

 HCL51/16.12.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoan

Vizualizeaza

3

 HCL52/16.12.2019 privind insusirea domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

 HCL53/16.12.2019 privind insusirea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

 HCL54/16.12.2019  privind aprobarea Retelei de invatamant preuniversitar. din Comuna Ghindaoani, pentru anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

6

 HCL55/16.12.2019 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoarele de urgenta din bugetul local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

 HCL56/16.12.2019 privind modificarea HCL nr.23 din 28.04.2017, cu modificarea ulteriora, privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

8

 HCL57/16.12.2019 privind declararea insolventei unor persoane

Vizualizeaza

9

 HCL58/16.12.2019privind cheltuirea unei sume de bani pentru achizitionarea unor bundite traditionale

Vizualizeaza

10

 HCL59/24.12.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

11

 HCL60/30.12.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza