July 17, 2019, 1:51 pm
Home HCL Ghindaoani 2019


HCL GHINDAOANI PE ANUL 2019

 

Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

Ian2019

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2019 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2019 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social 

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.01.2019 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani , incepand cu data de 01.01.2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2019 privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GHINDAOANI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 5/29.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala - S.P.A.S.

Vizualizeaza


Nr.crt.

HCL Ghindaoani pe luna

feb 2019

Vizualizare

1

HCL 6/27.02.2019 privind  aprobarea  Planului  de  analiza  si  acoperire  a  riscurilor  localitatii  Ghindaoani , pentru  anul  2019

Vizualizeaza

2

HCL 7/27.02.2019 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizati  obiectivului  de  investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 8/27.02.2019 privind  aprobarea  asigurării  cofinanţării  obiectivului  de  investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

4

HCL 9/27.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind obiectivul de investitie "Alimentarea cu ape potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 10/27.02.2019 privind  aprobarea  asigurării  cofinanţării  obiectivului  de  investiţie  obiectivului de investitie "Alimentarea cu ape potabila a localitatii Ghindaoani, Judetul Neamt"

Vizualizeaza


 

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna martie 2019

 

Pdf

1

HCL 11/29.03.2019  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 12/29.03.2019  privind  aprobarea  concesionarii  catre  S.C.  ORANGE   ROMANIA  S.A.  a  unei  suprafete  de  teren  de  pe  raza  U.A.T.  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 13/29.03.2019 privind  concesionarea  directa  a  unei  suprafete  de  teren ,  din  domeniul  privat  al  Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna aprilie 2019

Pdf

1

HCL 14/24.04.2019  privind  aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2019

 

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 HCL Ghindaoani luna mai 2019

Pdf

1

HCL 15/31.05.2019 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2019 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 16/31.05.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza