December 6, 2023, 5:24 am
Home HCL GHindaoani 2021

HCL GHINDAOANI PE ANUL

2021

 

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna decembrie 2021

Nr.crt.

HCL dec 2021

Vizualizeaza

1

HCL 60/17.12.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 61/17.12.2021 privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu produse agroalimentare rationalizate, valabil in perioada 2021-2024, la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 62/17.12.2021 privind aprobarea Retelei de invatamant preuniversitar, din Comuna Ghindaoani, pentru anul 2022-2023

Vizualizeaza

4

HCL 63/24.12.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna noiembrie 2021

 

Nr.crt.

HCL nov 2021

Vizualizeaza

1

HCL 56/26.11.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 57/26.11.2021 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 58/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 59/26.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Ghindaoani, pentru anul 2022

Vizualizeaza

 

 

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna octombrie 2021

 

Nr.crt.

HCL oct 2021

Vizualizeaza

1

HCL 52/27.10.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 53/27.10.2021 privind aprobarea unor taxe aferente gestionarii tractorului si remorcii, precum si buldo-excavatorului Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 54/27.10.2021 privind aprobarea realizarii investitiei "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 55/27.10.2021 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt, etapa a doua"

Vizualizeaza

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna septembrie2021

Nr.crt.

HCL sept 2021

Vizualizeaza

1

HCL 46/10.09.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Constantin Vodă , precum şi vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 47/23.09.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 48/23.09.2021 de revocare a HCL 38/20.07.2021 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 49/23.09.2021 privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului din cadrul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 50/27.09.2021 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 51/27.09.2021 privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizulizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna august2021

 

Nr.crt.

HCL august 2021

Vizualizeaza

1

HCL 40/16.08.2021 privind    alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 41/16.08.2021 privind aprobarea  contractului  de  delegare  prin  concesiune  a  Serviciului  de  iluminat  public  al  Comunei  Ghindaoani , Judetul  Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 42/16.08.2021 privind privind  modificarea  statului  de  functii  de  la  nivelul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 43/16.08.2021 privind  aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al II –lea al anului 2021 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 44/16.08.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 45/31.08.2021 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru şcoli la nivelul  Comunei  Ghindaoani , generate  de  H.G. 640 / 2017 si  H.G. 881 / 2021

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna iulie2021

Nr.crt.

HCL iulie 2021

Vizualizeaza

1

HCL 38/20.07.2021 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 39/20.07.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna iunie2021

Nr.crt.

HCL iunie 2021

Vizualizeaza

1

HCL 33/24.06.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 34/24.06.2021 privind acordarea unui mandat special si pentru modificarea HCL nr 47/27.11.2019 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 3, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 35/24.06.2021 privind aprobarea folosirii in anul 2021 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2020

Vizualizeaza

4

HCL 36/30.06.2021 privind aprobarea folosirii in anul 2021 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2020

Vizualizeaza

5

HCL 37/30.06.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna mai 2021

Nr.crt.

HCL mai 2021

Vizualizeaza

1

HCL 27/28.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 28/28.05.2021 privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani, din "Strada Grumazeascu", in "Strada Gheorghe Miron"

Vizualizeaza

3

HCL 29/28.05.2021 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2021 la nivelul Comunei Ghindaoanii

Vizualizeaza

4

HCL 30/28.05.2021 privind aprobarea unui model-cadru de contract de parteneriat

Vizualizeaza

5

HCL 31/28.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 32/28.05.2021 privind declararea insolventei unor persoane

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna aprilie 2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

HCL 25/20.04.2021  privind aprobarea delegarii prin concesiune a Servicuului de iluminat public al Comunei Ghindaoani, judetul Neamt, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului public de iluminat al Comunei Ghindaoani, judetul Neamt, a Regulamentului de organizare si functionare al serviciului de iluminat public, a Caietului de  Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata

Vizualizeaza

2

HCL 26/20.04.2021  privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2021

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna martie 2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

HCL18/31.03.2021 de revocare a Hotararii Consiliului Local 35 / 10.11.2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL19/31.03.2021 de revocare a Hotararii Consiliului Local 23 / 30.07.2020 privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani,din ,,strada Grumazescu’’ , in ,,strada Gheorghe Miron’’

Vizualizeaza

3

HCL20/31.03.2021 privind buna gospodarire a Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL21/31.03.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul 2021

Vizualizeaza

5

HCL22/31.03.2021 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL23/31.03.2021  privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului din cadrul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL24/31.03.2021  privind aprobarea diminuarii unei suprafete închiriate de păşune comunală aflate în domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza


HCL Ghindaoani pentru luna februarie 2021

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani feb2021

Pdf

1

HCL 9/25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 10/25.02.2021 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a d-lui Cristinel Amaritei, precum si vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 11/25.02.2021 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 12/25.02.2021 privind modificarea HCL 42/29.12.2020 privind zonarea Comunei Ghindaoani, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale

Vizualizeaza

5

HCL 13/25.02.2021 privind modificarea si completarea HCL 43/29.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani pentru anul 2021

Vizualizeaza

6

HCL 14/25.02.2021 privind aprobarea realizarii investitiei "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 15/25.02.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 16/25.02.2021 privind inregistrarea Comunei Ghindaoani, din judetul Neamt in Sistemul Electronic de Plati on-line, precum si modul de suportarea a comisionului bancar la tranzactiile on-line

Vizualizeaza

9

HCL 17/25.02.2021 privind aprobarea procedurii de inchiriere a pasunii comunale aflate in domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna ianuarie 2021

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani ian2021

Pdf

1

HCL 1/07.01.2021 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 2/27.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati privind obiectivul de investitie "Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 3/27.01.2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 4/27.01.2021 de aprobarea a Planului de actiuni propus pentru anul 2021 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

5

HCL 5/27.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 6/27.01.2021 privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2021

Vizualizeaza

7

HCL 7/27.01.2021 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, incepnd cu data de 01.01.2021

Vizualizeaza

8

HCL 8/27.01.2021 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza