December 6, 2023, 6:02 am
Home HCL Ghindaoani 2022
HCL Ghindaoani 2022

HCL GHINDAOANI PE ANUL

2022

 

HCL Ghindaoani pentru luna decembrie2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani dec 2022

Pdf

1

HCL 61/06.12.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 62/06.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 63/06.12.2022 privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea-Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

4

HCL 64/23.12.2022 privind aprobarea unui Protocol de colaborare

Vizualizeaza

5

HCL 65/23.12.2022 privind aprobarea Retelei de invatamant preuniversitar, din Comuna Ghindaoani, pentru anusl scolar 2023-2024

Vizualizeaza

6

HCL 66/23.12.2022 privind transferul unor sume de bani in cadrul bugetului local al Comunei Ghindaoani

 Vizualizeaza

 

7

HCL 67/23.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 68/23.12.2022 privind sustinerea de catre U.A.T.Ghindaoani, a Asociatiei Grup de Actiune Locala "TINUTUL ZIMBRILOR"

Vizualizeaza

9

HCL 69/23.12.2022 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, precum si salariile asistentilor personali pentru persoane cu handicap, incepand cu data de 01.01.2023

Vizualizeaza

10

HCL 70/23.12.2022 privind aprobarea taxelor de salubrizare incepand cu 01.01.2023 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

11

HCL 71/23.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul 2023

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna noiembrie2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani nov 2022

Pdf

1

HCL 55/21.11.2022 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru reparatii invelitaoare cladire sala de nunti din Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 56/21.11.2022 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru dotarea cu echipamente IT a Scolii Gimnaziale "Vasile Conta" Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 57/21.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, pentru obiectivul de investitii "Asfaltare si modernizare drumuri din comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 58/21.11.2022 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu au fost finantate de la bugetul de stat  pentru obiectivul de investitii "Asfaltare si modernizare drumuri din comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 59/21.11.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

6

HCL 60/21.11.2022 privind modificarea HCL 52/31.10.2022 privind acordarea unui mandat special

 Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna octombrie 2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani oct 2022

Pdf

1

HCL 50/31.10.2022 privind scoaterea din domeniul privat al comunei Ghindaoani a cladirii Scolii nr.2 Valea Mare

Vizualizeaza

2

HCL 51/31.10.2022 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru "Sistem de supraveghere video in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 52/31.10.2022 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

4

HCL 53/31.10.2022 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 54/31.10.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al III-lea al anului 2022 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna septembrie 2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani sept 2022

Pdf

1

HCL 43/14.09.2022 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru achizitionarea a doua regulatoare de presiune si efectuarea caminelor necesare pentru sistemul de alimentare cu apa potabila din Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 44/14.09.2022 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru filtru automat pentru sedimente, statie automata denitrare si lucrari de constructie suplimentare, pentru sistemul de alimentare cu apa potabila din Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 45/14.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 46/29.09.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 47/29.09.2022 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru achizitionarea unui container pentru sistemul de alimentare cu apa potabila din Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 48/29.09.2022 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru Reactualizare DALI (Documentatie pentru Avizare a Lucrarilor de Interventie) si Documentatii pentru obtinerea avizelor pentru investitia "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 49/14.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna august 2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani august 2022

Pdf

1

HCL 38/24.08.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 39/24.08.2022 privind aprobarea  cheltuirii  unei  sume  de  bani pentru  demolarea  cladirii  Scolii  nr. 2 Valea  Mare , din  Comuna  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 40/24.08.2022 privind aprobarea  cheltuirii  unei  sume  de  bani  pentru  compartimentarea  camerei  centralei  termice din  cadrul  Primariei  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

4

HCL 41/24.08.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 42/24.08.2022 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru şcoli la nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru anul şcolar 2022 - 2023 , generate  de  H.G. 640 / 2017 si  H.G. 1007 / 2022

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna iulie 2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani iulie2022

Pdf

1

HCL 35/27.07.2022 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 36/27.07.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 37/27.07.2022 de revocare a HCL 31/31.05.2022 privind aprobarea inchirierii catre Agentia postala dubla Ghindaoani a unui spatiu din "cladirea sala de nunti"

Vizualizeaza

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna iunie 2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani iunie2022

Pdf

1

HCL 32/29.06.2022 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

2

HCL 33/29.06.2022 privind aprobarea participarii Comunei Ghindaoani, in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Protectia animalelor Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 34/29.06.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna mai2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani mai2022

Pdf

1

HCL 24/13.05.2022 privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 25/13.05.2022 privind aprobarea inceperii investitiei „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt”

Vizualizeaza

3

HCL 26/13.05.2022  privind actualizarea listei cu folosirea in anul 2022 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2021

Vizualizeaza

4

HCL 27/13.05.2022   privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 28/31.05.2022 privind aprobarea unor compensatii banesti membrilor SVSU din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 29/31.05.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 30/31.05.2022 privind aprobarea demolarii cladirii Scolii nr.2 Valea Mare din domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

HCL 31/31.05.2022 privind aprobarea inchirierii catre Agentia postala dubla Ghindaoani a unui spatiu din "cladirea sala de nunti"

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna aprilie2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani aprilie2022

Pdf

1

HCL 18/05.04.2022 privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani  pe  anul  2022

Vizualizeaza

2

HCL 19/14.04.2022 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Comuna Ghindaoani si U.A.T. Comuna Cracaoani , în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Infiintare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Crăcăoani si Ghindăoani , județul Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 20/19.04.2022 aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Crăcăoani și Ghindăoani, județul Neamț", pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny"

Vizualizeaza

 

4

HCL 21/29.04.2022 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2022

Vizualizeaza

5

HCL 22/29.04.2022 privind aprobarea Planului localde actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, de la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 23/29.04.2022 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru efectuarea unor bransamente la sistemul de alimentare cu apa din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna martie 2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani martie2022

Pdf

1

HCL 16/04.03.2022 privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani  pe  anul  2022

Vizualizeaza

2

HCL 17/22.03.2022 privind privind  aprobarea  efectuarii  investitiei  Constructie  hala  adapost  utilaje pe  terenul  de  langa  cladirea  Cooperatiei  din  Comuna  Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna februarie 2022

Nr.crt

HCL Ghindaoani feb2022

Pdf

1

HCL 13/09.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 14/09.02.2022 privind  aprobarea  folosirii  in  anul  2022  a  excedentului  financiar  al  Comunei  Ghindaoani  de  la  sfarsitul  anului  2021

Vizualizeaza

3

HCL 15/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2022

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna ianuarie 2022

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani ian2022

Pdf

1

HCL 1/14.01.2022 privind  darea  in  administrare  a  unor  bunuri

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2022 privind  stabilirea  indemnizatiei  lunare  a  consilierilor  locali

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2022 privind  aprobarea  procedurii  de  închiriere  a  păşunilor  comunale  aflate  în  domeniului  privat  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2022 privind  desemnarea  a  doi consilieri  locali  pentru  constituirea  comisiei  pentru  evaluarea  performantelor individuale  ale  secretarului  general  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2022 modificare  a  H.C.L. 59 / 26.11.2021 privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  anul  2022

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2022 de  aprobare  a  Planului  de  acţiuni  propus  pentru  anul  2022 privind  lucrările  de  interes  local  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani, pentru  beneficiarii  de  ajutor  social

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2022 privind  aprobarea  contului  de  incheiere al  exercitiului  bugetar  pe  anul  2021

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2022 privind  aprobarea  inventarierii  masei  impozabile  pentru  anul  fiscal  2022

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2022 privind  stabilirea  salariilor  pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani , precum  si  salariile  asistentilor  personali  pentru  persoane  cu  handicap , incepand  cu  data  de  01.01.2022

Vizualizeaza

10

HCL 10/31.01.2022 privind  aprobarea  unor  compensatii  banesti  membrilor  S.V.S.U. din  Comuna  Ghindaoani

Vizualizeaza

11

HCL 11/31.01.2022 privind  componenta  Comisiei  de  avizare  a  cererilor  de  organizare  a  adunărilor  publice  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

12

HCL 12/31.01.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ , pentru obiectivul de investiţie „Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindăoani , Județul Neamț” , prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"

Vizualizeaza