December 6, 2023, 6:40 am
Home HCL Ghindaoani 2023

HCL GHINDAOANI PE ANUL

2023

 

HCL Ghindaoani pentru luna noiembrie2023

Nr.crt

HCL Ghindaoani noiembrie2023

Pdf

1

H.C.L. 58/21.11.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţa

Vizualizeaza

2

H.C.L. 59/21.11.2023 privind aprobarea statului de funcţii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

H.C.L. 60/21.11.2023 privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocare energie finanţat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice pentru obiectivul de investiţii: "Capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu in Comuna Ghindaoani, judeţul Neamţ" şi aprobarea documentaţiei proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a indicatorilor
asociaţi acestuia

Vizualizeaza

4

H.C.L. 61/21.11.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna octombrie2023

Nr.crt

HCL Ghindaoani octombrie2023

Pdf

1

H.C.L. 54/27.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al III -lea al anului 2023
la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

H.C.L. 55/27.10.2023 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, precum si salariile asistenţilor personali pentru persoane cu handicap , incepand cu data de 01.10.2023

Vizualizeaza

3

H.C.L. 56/27.10.2023 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani

Vizualizeaza

4

H.C.L. 57/27.10.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna septembrie2023

Nr.crt

HCL Ghindaoani septembrie2023

Pdf

1

H.C.L. 47/08.09.2023 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru servicii de consultanta

Vizualizeaza

2

H.C.L. 48/08.09.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

H.C.L. 49/21.09.2023 privind propunerea schimbării destinaţiei, in sensul demolării clădirii „Anexa Scoală atelier", din cadrul Scolii Gimnaziale „Vasile Conta", clădire aflata in domeniul public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

H.C.L. 50/21.09.2023 privind propunerea schimbării destinaţiei unei suprafeţe de teren, din terenul aferent Scolii Gimnaziale „Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare si dotare spaţiu de joaca in Comuna Ghindaoani, Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

5

H.C.L. 51/21.09.2023 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru investiţia „Construire platforma betonata si imprejmuire parţiala - garaj auto si utilaje , Ghindaoani"

Vizualizeaza

6

H.C.L. 52/21.09.2023 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani pentru investiţia „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Ghindaoani, Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

7

H.C.L. 53/21.09.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna august2023

Nr.crt

HCL Ghindaoani august2023

Pdf

1

H.C.L. 40/17.08.2023 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

2

H.C.L. 41/17.08.2023 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

3

H.C.L. 42/17.08.2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru şcoli la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul şcolar 2023 - 2024 , generate de H.G. 652/2023

Vizualizeaza

4

H.C.L. 43/24.08.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţa

Vizualizeaza

5

H.C.L. 44/24.08.2023 de modificare a H.C.L. 37 / 10.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindăoani, Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

6

H.C.L. 45/24.08.2023 privind acordarea pentru anul şcolar 2023 - 2024 a pachetului cu rechizite şcolare „Ghiozdanul meu"

Vizualizeaza

7

H.C.L. 46/24.08.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna iulie2023

Nr.crt

HCL Ghindaoani iulie 2023

Pdf

1

HCL 32/10.07.2023 privind constatarea incetarii de drept al mandatului de consilirt local a d-lui Mihai Oana, precum si vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 33/10.07.2023 privind propunerea schimbarii destinatiei unei suprafete de teren, din terenul aferent Scolii Gimnaziale "Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani pentru realizarea obiectivului de investitii
"Amenajare si dotare spatiu de joaca in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 34/10.07.2023 privind propunerea schimbarii destinatiei, in sensul demolarii cladirii "Anexa Scoala atelier", din cadrul Scolii Gimnaziale "Vasile Conta", cladire aflata in domaniul public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 35/10.07.2023 privind asocierea Comunei Ghindaoani, prin Consiliul Local Ghindaoani la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT", avand ca obiect de activitate dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare

Vizualizeaza

5

HCL 36/10.07.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 37/10.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, pentru obiectivul de investitii "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 38/10.07.2023 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru efectuarea unor documentatii tehnice pentru obiectivul "Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 39/12.07.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna iunie2023

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani iunie 2023

Pdf

1

HCL 25/23.06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 26/23.06.2023 de revocare a H.C.L. 16/28.04.2023 privind aprobarea demolarii cladirii "Anexa Scoala atelier" din domeniul public al Comunei Ghindaoanil

Vizualizeaza

3

HCL 28/23.06.2023 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani pentru efectuarea unor investitii

Vizualizeaza

4

HCL 27/23.06.2023 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

HCL 29/23.06.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 30/23.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Ghindaoani, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, situate pe raza Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 31/23.06.2023 privind actualizarea listei cu folosirea in anul 2023 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2022

Vizualizeaza

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna mai2023

Nr.crt

HCL Ghindaoani mai2023

Pdf

1

HCL 24/30.05.2023 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgenta la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna aprilie2023

 

Nr.crt

HCL Ghindaoani aprilie 2023

Pdf

1

HCL 15/28.04.2023 de revocare a dreptului de administrare privind cladirea Anexa Scoala atelier

Vizualizeaza

2

HCL 16/28.04.2023 privind aprobarea demolarii cladirii "Anexa Scoala atelier" din domeniul public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 17/28.04.2023 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2023

Vizualizeaza

4

HCL 18/28.04.2023 privind aprobarea ocuparii domeniului public al Comunei Ghindaoani  cu un traseu de gaz natural

Vizualizeaza

5

HCL 19/28.04.2023 privind sustinerea si participarea U.A.T. Ghindaoani, la Acordul de Parteneriat LEADER, cu denumirea parteneriatului LEADER de "ASOCIATIE GRUP DE ACTIUNE LOCALA RINUTUL ZIMBRILOR"

Vizualizeaza

6

HCL 20/28.04.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

HCL 21/28.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investitii "Amenajare si dotare spatiu de joaca in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 22/28.04.2023 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, precum si salariile asistentilor personali pentru persoane cu handicap, incepand cu data de 01.05.2023

Vizualizeaza

9

HCL 23/28.04.2023 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru efectuarea unor proiecte tehnice si detalii de executie

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna martie 2023

Nr.crt

HCL Ghindaoani imartie 2023

Pdf

1

HCL 11/10.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 12/10.03.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

HCL 13/10.03.2023 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 14/10.03.2023 privind aprobrea procedurii de inchiriere a pasunilor comunale aflate in domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna februarie 2023

Nr.crt

HCL Ghindaoani feb 2023

Pdf

1

HCL 7/22.02.2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022

Vizualizeaza

2

HCL 8/22.02.2023 privind aprobarea folosirii in anul 2023 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2022

Vizualizeaza

3

HCL 9/22.02.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 10/22.02.2023 de modificare a HCL 5/31.01.2023 privind aprobarea procedurii de inchiriere a pasunilor comunale, aflate in  domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL Ghindaoani pentru luna ianuarie 2023

Nr.crt

HCL Ghindaoani ian 2023

Pdf

1

HCL 1/06.01.2023 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2023 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2023 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2023

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2023 privind aprobarea procedurii de inchiriere a pasunilor comunale aflate in domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2023 privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2023

 Vizualizeaza