December 6, 2023, 7:38 am
Home Istoric
Istoric

Activitatea umana pe teritoriul localitatii a fost dovedita prin descoperirile arheologice din secolul XX si XXI  unde s-au gasit: cuptorul neolitic pe dealul Ivascu reprezentand ceramica si unelte din perioada neoliticului - cultura Cucuteni, prin descoperirea pumnalului scitic de tip akinakesdin secolul VI iH(localizat pe dealul Dumbrava), dar si prin dinarii romani din secolul II-III gasiti in gradina lui Simion Ion si Leonte Gheorghe.

Prima  atestare  documentara  istorica  a  Comunei  Ghindaoani  o  gasim  in  ,,Documentae  Istorica  Romanica’’, volumul  2 – Moldova , document  nr. 6, in  care  se  mentioneaza  dania  facuta  de  domnitorul  Iuga  Voievod  lui  Serban  Hindau , pentru  faptele  de vitejie  din  lupta  de  la  Hindau  din  ianuarie - februarie  1395 , cand  ostile  moldovene  conduse  de  Voievodul  Stefan  I  Musat  au  invins  ostile  unguresti  conduse  de  Sigismund  de  Luxemburg , osti  care  se  retrageau  de  la  cetatea  Neamtului  spre  Piatra  lui  Craciun ( Piatra  Neamt ) .

Etimologia  localitatii  Ghindaoani  vine  de  la  Serban  Hindau , dar  si  de  la  dealul  Hindau  (Ghindau,  Gindau) , avand  o  similitudine  si  cu  cuvantul  ghinda , ca  fruct  al  stejarilor  din  padurile  seculare , care  s-au  mentinut  pana  in  primele  decenii  ale  sec. al  XX –lea .

Vatra  satului  Ghindaoani  la  inceput  a  fost  in  zona  ,,Solomonesti- Paraul Temnic’’ , urmand  ca  in  sec  al  XVI-lea , datorita  atacurilor  gruparilor  de  osteni  turco - tatare , vatra  satului  sa  se  retraga  spre  sud  spre  fostele  paduri  de  stejar , vatra  satului  mentinandu-se  si  astazi  in  acest  perimetru .

Este  necesar  a  fi  mentionat  ca  personalitate  politica  si  culturala  filosoful  Vasile  Conta  ( 1845 – 1882 ) , nascut  in  Ghindaoani , Judetul  Neamt , care  si-a  petrecut  primii  ani  de  viata  pe  aceste  meleaguri . Clasele  primare  le-a  frecventat  la  Scoala  Domneasca  din  Tg.  Neamt .

In  1993 , prin  ordinul  Ministrului  invatamantului , Scoala  cu  clasele  I – VIII  Ghindaoani  s-a  numit  Scoala  cu  clasele  I – VIII  Vasile  Conta  Ghindaoani , denumire  ce  se  pastreaza  si  in  prezent .  Scoala  Vasile  Conta  are  3  corpuri  de  scoala  si  1  corp  atelier , unde  invata  intr-un  singur  schimb  elevii  claselor  I -VIII , dar  si  cele  3  grupe  de  gradinita .

Sediul vechii primariiLocalitatea  Ghindaoani  a  capatat  statutul  de  comuna  in  anul  1911  si  s-a  mentinut  pana  in  anul  1968 . In  memoria  filosofului Vasile  Conta  in  perioada  1928 – 1948  Comuna  Ghindaoani  i-a  purtat  numele  – Comuna  Vasile  Conta . In  perioada  anilor  1968 – 2003  localitatea  Ghindaoani  a  fost  sat  component  al  Comunei  Baltatesti .

In  urma  referendumului  organizat  in  anul  2002  in  Ghindaoani , Parlamentul  Romaniei  a  adoptat  legea  407/17.10.2003  privind  infiintarea  Comunei  Ghindaoani , prin  desprinderea  de  Comuna  Baltatesti .