December 6, 2023, 6:35 am
Home Proiecte HCL 2023

 PROIECTELE HOTARARILOR

DE CONSILIU LOCAL

Sedinta 17.08.2023

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  completarea  unei  comisii  de  specialitate  a  Consiliului  Local  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  acordarea  unui  mandat  special

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru şcoli la nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru anul şcolar 2023 - 2024 , generate  de  H.G.  652/2023

Vizualizeaza

 

Sedinta 10.07.2023

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  propunerea  schimbarii  destinatiei  unei  suprafete  de  teren, din  terenul  aferent  Scolii  Gimnaziale  ,,Vasile  Conta’’  din  Comuna  Ghindaoani  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitii ,,Amenajare  si  dotare  spatiu  de  joaca  in  Comuna  Ghindaoani, Judetul  Neamt’’

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  propunerea  schimbarii  destinatiei , in  sensul  demolarii  cladirii "Anexa  Scoala  atelier", din  cadrul  Scolii  Gimnaziale  "Vasile  Conta", cladire  aflata  in domeniul  public  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind asocierea Comunei  Ghindaoani, prin Consiliul Local Ghindaoani, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, având ca obiect de activitate dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

5

Proiect  de  hotarare privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  si  a  devizului  general , pentru  obiectivul de  investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindăoani , Județul Neamț”

Vizualizeaza

Sedinta 06.03.2023

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  componenței  echipei  mobile , pentru  intervenția  de  urgență  în  cazurile  de  violență  domestică  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de închiriere a păşunilor comunale
aflate în domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Sedinta 31.01.2023

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  de  aprobare  a  Planului  de  acţiuni  propus  pentru  anul  2023  privind  lucrările  de  interes  local  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  beneficiarii  de  ajutor  social

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  desemnarea  a  doi  consilieri  locali  pentru  constituirea  comisiei  pentru  evaluarea  performantelor  individuale  ale  secretarului  general  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani  pe  anul  2023

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  procedurii  de  închiriere  a  păşunilor  comunale  aflate  în  domeniului  privat  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  inventarierii  masei  impozabile  pentru  anul  fiscal 2023

 Vizualizeaza

 

 

Arhiva 2022

Luna decembrie 2022 

 

Sedinta 23.12.2022

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  unui  Protocol  de  colaborare

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Retelei  de  invatamant  preuniversitar , din  Comuna  Ghindaoani , pentru  anul  scolar  2023 – 2024

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  transferul  unor  sume  de  bani  in  cadrul  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare  privind  susținerea de către U.A.T. Ghindaoani , a Asociației  Grup de Acțiune Locală “ȚINUTUL ZIMBRILOR”

 Vizualizeaza

6

Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  salariilor  pentru funcțiile publice și contractuale , din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani , precum  si  salariile  asistentilor  personali  pentru  persoane  cu  handicap , incepand  cu  data  de  01.01.2023

 Vizualizeaza

7

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  taxelor  de  salubrizare , incepand  cu  01.01.2023 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

8

Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  anul  2023 Vizualizeaza

 

Luna noiembrie 2022 

Sedinta 21.11.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  cheltuirea  unei  sume  de  bani  pentru  reparatii  invelitoare  cladire  sala  nunti  din  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  cheltuirea  unei  sume  de  bani  pentru  dotarea  cu  echipamente  IT  a  Scolii  Gimnaziale  ,,Vasile  Conta’’  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  si  a  devizului  general , pentru  obiectivul de  investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindăoani , Județul Neamț”

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  finanţării  de  la  bugetul  local  a  categoriilor  de  cheltuieli  care  nu  au finantare  de  la  bugetul  de  stat  pentru  obiectivul  de  investiţie ,,Asfaltare  si  modernizare  drumuri  din  Comuna  Ghindăoani , Județul  Neamț’’

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

 Vizualizeaza

6

Proiect  de  hotarare  de  modificare a  H.C.L. 52/31.10.2022 privind acordarea unui mandat special

 Vizualizeaza

 

Luna octombrie 2022 

Sedinta 31.10.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  scoaterea  din  domeniul  privat  al  Comunei  Ghindaoani  a  cladirii  Scolii  nr. 2  Valea  Mare

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru
"Sistem de supraveghere video in Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a organigramei
aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  al  III –lea  al  anului  2022  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

 Vizualizeaza

6

Proiect  de  hotarare  privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Ghindăoani nr.12/28.05.2020 privind adoptarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al Comunei Ghindăoani

 Vizualizeaza

Luna septembrie 2022 

 

Sedinta 29.09.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  cheltuirii  unei  sume  de  bani  pentru  achizitionarea  unui  container  pentru  sistemul  de  alimentare  cu  apa  potabila  din  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  cheltuirii  unei  sume  de  bani  pentru  Reactualizare  DALI (Documentatie  pentru  Avizare  a  Lucrarilor  de  Interventie)  si  Documentatii  pentru  obtinerea  avizelor  pentru  investitia ,,Asfaltare  si  modernizare  drumuri  din  Comuna Ghindaoani , Judetul  Neamt’’

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna septembrie 2022 

 

Sedinta 14.09.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  cheltuirii  unei  sume  de  bani  pentru  achizitionarea  a  doua  regulatoare  de  presiune  si  efectuarea caminelor  necesare pentru  sistemul  de  alimentare  cu  apa  potabila  din  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  cheltuirii  unei  sume  de  bani  pentru  filtru  automat  pentru  sedimente , statie  automata  denitrare  si  lucrari  de  constructie  suplimentare , pentru  pentru  sistemul  de  alimentare  cu  apa  potabila  din  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna august 2022 

 

Sedinta 24.08.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect   de   hotarare privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  cheltuirii  unei  sume  de  bani  pentru  achizitionarea  a  doua  regulatoare  de  presiune pentru  sistemul  de  alimentare  cu  apa  potabila  din  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru compartimentarea camerei centralei termice
din cadrul Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  cheltuirii  unei  sume  de  bani pentru  demolarea  cladirii  Scolii  nr. 2 Valea  Mare , din  Comuna  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

 Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru şcoli la nivelul Comunei Ghindaoani ,
pentru anul şcolar 2022 - 2023 , generate de H.G. 640 / 2017 si H.G. 1007 / 2022

 Vizualizeaza

 

Luna iulie 2022 

 

Sedinta 27.07.2022

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare de revocare a H.C.L. 31 din 31.05.2022 privind aprobarea inchirierii catre Agentia postala dubla Ghindaoani a unui spatiu din "cladirea sala de nunti"

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Luna iunie 2022 

Sedinta 29.06.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind aprobarea participării Comunei  Ghindaoani , în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna mai 2022 

Sedinta 31.05.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind aprobarea participării Comunei  Ghindaoani , în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  unor  compensatii  banesti  membrilor  S.V.S.U. din  Comuna  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoanii

Vizualizeaza

 

4

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  demolarii  cladirii  Scolii  nr. 2  Valea  Mare  din  domeniul  privat  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  inchirierii  catre  Agentia  postala  dubla  Ghindaoani  a  unui  spatiu  din  ,,cladirea  sala  de  nunti’’ Vizualizeaza

 

Sedinta 13.05.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea inceperii  investitiei „Dezvoltarea sistemului  de  management  local  prin  implementarea  unor  infrastructuri  inteligente  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , Judetul  Neamt”

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoanii

Vizualizeaza

 

 

Luna aprilie 2022 

 

Sedinta 29.04.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea  cheltuirii  unei  sume  de  bani  pentru  efectuarea  unor  bransamente  la  sistemul  de  alimentare  cu  apa   din  Comuna  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza
si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul 2022

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare  privind  aprobarea  PLANULUI  LOCAL  DE  ACŢIUNE pentru  protecţia  apelor  împotriva  poluării  cu  nitraţi  din  surse  agricole ,de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Sedinta 19.04.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Crăcăoani și Ghindăoani, județul Neamț", pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny"

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 14.04.2022 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Comuna Ghindaoani si U.A.T. Comuna Cracaoani , în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Infiintare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Crăcăoani si Ghindăoani , județul Neamț”

Vizualizeaza

 

Sedinta 05.04.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna martie 2022 

Sedinta 22.03.2022

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind privind  aprobarea  efectuarii  investitiei  Constructie  hala  adapost  utilaje pe  terenul  de  langa  cladirea  Cooperatiei  din  Comuna  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Sedinta 04.03.2022

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna februarie 2022

Sedinta 09.02.2022

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind  aprobarea  folosirii  in  anul  2022  a  excedentului  financiar  al  Comunei  Ghindaoani  de  la  sfarsitul  anului  2021

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani
pe anul 2022

Vizualizeaza

 

 

Luna ianuarie 2022

Sedinta 31.01.2022

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ , pentru obiectivul de investiţie „Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindăoani , Județul Neamț” , prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere
al exercitiului bugetar pe anul 2021

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  inventarierii  masei  impozabile  pentru  anul  fiscal  2022

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare
privind componenta Comisiei de avizare a cererilor
de organizare a adunărilor publice la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare
privind aprobarea unor compensatii banesti membrilor S.V.S.U. din Comuna Ghindaoani

Vizualizeaza

6

Proiect   de   hotarare de  modificare  a  H.C.L. 59 / 26.11.2021 privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  anul  2022

Vizualizeaza

7

Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali
pentru constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

8

Proiect de hotarare de aprobare a Planului de acţiuni propus pentru anul 2022 privind lucrările de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

9

Proiect de hotarare
privind aprobarea procedurii de închiriere a păşunilor comunale
aflate în domeniului privat al Comunei Ghindaoani

 Vizualizeaza

10

Proiect de hotarare
privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani , precum si salariile asistentilor personali pentru persoane cu handicap , incepand cu data de 01.01.2022

 Vizualizeaza

11

Proiect de hotarare
privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali

 Vizualizeaza

 

 

 

Sedinta 14.01.2022

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect   de   hotarare privind  darea  in  administrare  a  unor  bunuri

Vizualizeaza

 

Arhiva 2021 

Luna noiembrie 2021 

 

Sedinta 26.11.2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  completarea  unei  comisii  de  specialitate  a  Consiliului  Local  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani, pentru  anul  2022

Vizualizeaza

 

Luna octombrie2021 

 

Sedinta 27.10.2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea unor taxe aferente gestionarii tractorului si remorcii , precum si buldo-excavatorului Primariei Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

3

Proiect de hotarare privind aprobarea realizării investiţiei „Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindăoani , Județul Neamț”

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Ghindăoani , Județul Neamț , etapa a doua”

Vizualizeaza

 

Luna septembrie2021 

Sedinta 27.09.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a organigramei
aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  componenței  echipei  mobile , pentru  intervenția  de  urgență  în  cazurile  de  violență  domestică  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Sedinta 23.09.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

2

Proiect de hotarare de revocare a H.C.L. 38 / 20.07.2021 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului din cadrul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 Sedinta 10.09.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Constantin Vodă , precum şi vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

Luna august2021

 

Sedinta 31.08.2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

 

 

 

 

1

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru şcoli la nivelul  Comunei  Ghindaoani , generate  de  H.G. 640 / 2017 si  H.G. 881 / 2021

 

 

 

 

Vizualizeaza

 

 

Sedinta11.08.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contractului  de  delegare  prin  concesiune  a  Serviciului  de  iluminat  public  al  Comunei  Ghindaoani , Judetul  Neamt’

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  statului  de  functii  de  la  nivelul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al II –lea al anului 2021 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

Luna iulie 2021

 

Sedinta 27.07.2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Sedinta 20.07.2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Statului  de  functii  si  a  organigramei  aferente  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

  

Luna iunie 2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  folosirii  in  anul  2021  a  excedentului  financiar al  Comunei  Ghindaoani  de  la  sfarsitul  anului  2020

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 47 din 27.11.2019 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

 

Luna mai2021

 

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  schimbarea  de  denumire  de  strada  din  Comuna  Ghindaoani , din  ,,strada  Grumazescu’’ , in  ,,strada  Gheorghe  Miron’’

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  2021  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  unui  model - cadru  de  contract  de  parteneriat

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna martie 2021

Nr.crt.

Proiect HCL

Vizualizeaza

1

Proiect de hotarare de revocare a Hotararii Consiliului Local 35 / 10.11.2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniului public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare de revocare a Hotararii Consiliului Local 23 / 30.07.2020 privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani,din ,,strada Grumazescu’’ , in ,,strada Gheorghe Miron’’

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind buna gospodarire a Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul 2021

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului din cadrul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii unei suprafete închiriate de păşune comunală aflate în domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

7

Proiect de hotarare privind schimbarea de denumire de strada din Comuna Ghindaoani , din ,,strada Saivane ’’ , in ,,strada Stejarului’’

Vizualizeaza

 

 

Arhiva

 

Luna noiembrie 2020 

 

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna noiembrie 2020

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  organizarea  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local  Ghindaoani  pe  principalele  domenii  de  activitate

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  viceprimarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna iulie 2020 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna iunie 2020

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Statului  de  functii  si  a  organigramei  aferente  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani–

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  si  completarea  Hotararii  Consiliului  Local  43 / 27.11.2019  privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani  pentru  anul  2020

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  schimbarea  de  denumire  de  strada  din  Comuna  Ghindaoani , din  ,,strada  Grumazescu’’ , in  ,,strada  Gheorghe  Miron’’

Vizualizeaza

 

 

 

Luna iunie 2020 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna iunie 2020

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedintaComunei  Ghindaoani , Județul Neamț

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  continuarii  derularii  contractului  574 / 27.02.2013  de  concesiune  a  suprafetei  de  pasunat  din  domeniul  privat  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani – initiator  primar  Gheorghe  Manea

Vizualizeaza

 

 

 

 

Luna mai 2020 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna mai 2020

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  şi Funcţionare  al  Consiliului  Local  al  Comunei  Ghindaoani , Județul Neamț

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  2020  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  acordarea  unui  mandat  special

Vizualizeaza

 

 

Luna aprilie 2020

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind aprobarea initierii introducerii/excluderii in/din intravilan a unor terenuri agricole, in baza studiului urbanistic P.U.G. al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna martie 2020

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna februarie 2020

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contului  de  incheiere  a  exercitiului  bugetar  pe  anul  2019

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Planului  de  analiza  si  acoperire  a  riscurilor  localitatii  Ghindaoani , pentru  anul  2020

Vizualizeaza

 

 

 

Luna ianuarie 2020

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2020

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare de aprobare a Planului de acţiuni propus pentru anul 2020 , privind lucrările de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani , incepand cu data de 01.01.2020

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Comunei

Vizualizeaza

 

 

 

Arhiva 2019

Luna decembrie 2019

 

Nr.crt

Proiecte HCL dec2019

Pdf

1

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect   de hotarare privind   rectificarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Luna noiembrie 2019

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL nov 2019

Pdf

1

Proiect   de hotarare privind   stabilirea impozitelor si   taxelor locale la   nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul   2020

Vizualizeaza

2

Proiect   de hotarare privind   rectificarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de   hotarare privind cheltuirea   unei sume de   bani pentru ,,Scoala   si comunitatea –Sarbatoarea Craciunului’’

Vizualizeaza

4

Proiect   de hotarare privind   aprobarea execuţiei bugetare   pe trimestrul al   III-lea al anului   2019   la nivelul   Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect de   hotarare privind modificarea   HCL nr. 23 din   28.04.2017 privind atribuirea și încheierea   contractului Delegarea prin   concesiune a gestiunii   unor activități componente ale   serviciului de salubrizare   a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

 

 

 

Luna octombrie 2019 

 

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL oct 2019

Pdf

1

 Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  componentei  Comisiei  de  validare a  mandatelor  de  consilier  local  de  la  nivelul  Consiliului  Local  Ghindaoani 

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  validarea  unui  mandat  de  consilier  local  de  la  nivelul  Consiliului  Local  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare de modificare și completare  a H.C.L. nr. 47 din 30.11.2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei  Ghindaoani, Județul Neamț

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare privind modificarea HCL nr. 23 din 28.04.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

 

 

Luna septembrie 2019

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL sept 2019

Pdf

1

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei Leonte Lilieana precum şi vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

3

 

Proiect de   hotarare privind aprobarea   Statului de functii   si a organigramei aferente aparatului   de specialitate al   primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 23 din 28.04.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

6

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate , Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GHINDAOANI , JUDETUL NEAMT”

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

Luna august 2019

 

 

 

Nr.crt

Proiecte HCLaugust 2019

Pdf

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea   Statului de functii   si a organigramei aferente aparatului   de specialitate al   primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind aprobarea   folosirii in anul   2019 a excedentului financiar al   Comunei Ghindaoani de   la sfarsitul anului   2018

Vizualizeaza

 

 

Luna iulie 2019 

 

Nr.crt

Proiecte HCL iulie 2019

Pdf

1

  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  al  II-lea  al  anului  2019 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

 

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Luna iunie 2019

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL iunie 2019

Pdf

1

  Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  componenței  echipei  mobile , pentru  intervenția  de  urgență  în  cazurile  de  violență  domestică  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani ;

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  completarea  domeniului  public  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind modificarea H.C.L. nr. 23 din 28.04.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale

Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț

Vizualizeaza

 

 

Luna mai 2019

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  2019 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț

Vizualizeaza

 

 

 

Luna aprilie 2019

 

 

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna aprilie 2019

 

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2019

Vizualizeaza

 

 

 

 

Luna martie 2019

 

Nr.crt

Proiecte HCL luna martie 2019

 

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  concesionarii  catre  S.C.  ORANGE   ROMANIA  S.A.  a  unei  suprafete  de  teren  de  pe  raza  U.A.T.  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  concesionarea  directa  a  unei  suprafete  de  teren ,  din  domeniul  privat  al  Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

 

Luna februarie 2019 

 

Nr.crt

Proiecte HCL

Pdf

1

Proiect  de  hotarare  privind  privind  aprobarea  Planului  de  analiza  si  acoperire  a  riscurilor  localitatii  Ghindaoani , pentru  anul  2019

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  asigurării  cofinanţării  obiectivului  de  investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici  actualizati  privind  obiectivul  de  investiţie  „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

Vizualizeaza

 

 

Luna ianuarie 2019

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

 

 

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea  realizarii  studiului  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  de investitie  ,,INFIINTARE  RETEA  DISTRIBUTIE  GAZE  NATURALE   IN  COMUNA  GHINDAOANI , JUDETUL  NEAMT’’

 

Vizualizeaza

 

2

Proiect de hotarare de  aprobare  a  Planului  de  acţiuni  propus  pentru  anul  2019 privind  lucrările  de  interes  local  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  beneficiarii  de  ajutor  social

 

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind  aprobarea  contului  de  incheiere  a  exercitiului  bugetar  pe  anul  2018

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind  stabilirea  salariilor  pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani , incepand  cu  data  de  01.01.2019

Vizualizeaza

 

 

 

Arhiva 2018

Luna decembrie 2018  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect  de  hotarare  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

 Vizualizeaza

 

2

Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Retelei  de  invatamant  preuniversitar , din  Comuna  Ghindaoani , pentru  anul  scolar  2019 – 2020

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare  privind  vanzarea  directa  a  unei  suprafete  de  teren , din  domeniul  privat  al  Comunei Ghindaoani , Judetul  Neamt

Vizualizeaza

 

 

 

Luna noiembrie 2018 

 

 

  

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al III-lea al anului 2018 la nivelul Comunei Ghindaoani

 

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de proprietate si emiterea titlului de proprietate pentru Andrei Virgil si Andrei Veronica

Vizualizeaza

4

Proiect de hotarare privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare  strazi  in  Comuna  Ghindăoani , Judeţul  Neamț”

 Vizualizeaza

5

Proiect de hotarare privind  atribuirea  in  folosinta  gratuita  catre  DELGAZ - GRID  S.A.  a  suprafetei  de  16 m.p.  de  teren  de  pe  raza  U.A.T.  Ghindaoani

Vizualizeaza 

 6

 Proiect de hotarare privind cheltuirea unei sume de bani pentru  ,,Scoala si comunitatea –Sarbatoarea Craciunului’’

 

 Vizualizeaza

7

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru  pajiștile  din  Comuna  Ghindaoani

 

Vizualizeaza

8

Proiect   de   hotarare privind  insusirea  domeniului  privat  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

9

Proiect   de   hotarare privind  insusirea  domeniului  public  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna octombrie 2018  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei la contractele de concesiune de la ,,Unitatea sanitara publica de interes local’’ si ,,Cladire centrala termica la Unitatea sanitara publica de interes local’’

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind aprobarea de reparatii la corpul B , Scoala Gimnaziala ,,Vasile Conta’’ Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Luna septembrie 2018  

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect  de  hotarare privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  privind aprobarea realizării investiţiei – „Modernizare  drumuri de  interes  local  in Comuna Ghindăoani , Judeţul Neamț”

Vizualizeaza

4

Proiect  de  hotarare privind aprobarea  unei  dezmembrari  a  unui  imobil  din  domeniul  public  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect  de  hotarare privind modificarea  statului  de  functii  de  la  nivelul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

 

Luna august 2018  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind   rectificarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani  

Vizualizeaza

 

 

 

Luna iulie 2018

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea   Statului de functii   si a organigramei aferente   aparatului de specialitate al   primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind aprobarea   execuţiei bugetare pe   trimestrul al II-lea   al anului 2018   la nivelul Comunei   Ghindaoani ;

Vizualizeaza

3

Proiect de   hotarare privind aprobarea   cheltuirii unei sume   de bani pentru   organizarea Zilei Comunei   Ghindaoani ;

Vizualizeaza

4

Proiect de   hotarare privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociației de Dezvoltare   Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI" , la care Comuna   Ghindaoani prin Consiliul Local Ghindaoani este asociata

Vizualizeaza

 

 

Luna iunie 2018

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea  unor  modificari  ale  obiectivului de investiţie  "Alimentarea cu apă potabilă a localităţii Ghindăoani, Judeţul Neamţ"i

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind alegerea   presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

Luna mai 2018  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind   rectificarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani  

Vizualizeaza

 

 

Luna aprilie 2018

 

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea   execuţiei bugetare pe   trimestrul I al   anului 2018 la nivelul   Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind aprobarea numărului   de posturi de   asistenti personali pentru   persoanele cu handicap   de la nivelul   Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind aprobarea aderării   Comunei Ghindaoani , din Județul Neamt , prin Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI,,

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind imputernicirea d-lui Dunca Marius-Ştefăniţă pentru indeplinirea tuturor procedurilor legale infiintarii Asociației   de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI"

Vizualizeaza

 

 

 

Luna martie 2018  

 

Nr.crt

Document

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind alegerea   presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind rectificarea bugetului   local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de   hotarare privind aprobarea   Planului de analiza   si acoperire a   riscurilor localitatii Ghindaoani , pentru anul   2018

Vizualizeaza

4

Proiect de   hotarare privind modificarea HCL 60/27.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

 

 

Luna februarie2018  

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Proiect de   hotarare privind   aprobarea bugetului local   al Comunei Ghindaoani   pe anul 2018

Vizualizeaza

2

Proiect de   hotarare privind modificarea HCL 60/27.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

 

Luna ianuarie 2018

 

Nr.crt

Documente

 

Vizualizare

1

Raport  anual  al  primarului  privind  starea  economica , sociala  si  de  mediu  a  Comunei  Ghindaoani , in  anul  2017

Vizualizeaza

2

Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  contului  de  incheiere  a  exercitiului  bugetar  pe  anul  2017

Vizualizeaza

3

Proiect  de  hotarare  de  aprobare  a  Planului  de  acţiuni  propus  pentru  anul  2018 , privind  lucrările  de  interes  local  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani, pentru  beneficiarii  de  ajutor  social

Vizualizeaza

 

 

 

ARHIVA 

Luna decembrie 2017  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare  privind  aprobarea  unor  modificari  ale  obiectivului de investiţie                 "Alimentarea cu apă potabilă a localităţii Ghindăoani, Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

 

 

 

Luna noiembrie 2017  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind privind cheltuirea unei sume de bani pentru "Scoala si comunitatea –Sarbatoarea Craciunului"

Vizualizeaza

 

 

Luna octombrie 2017  

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  al  III-lea  al  anului  2017 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind aprobarea folosirii in anul 2017 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2016

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2018

Vizualizeaza

 

 

Luna septembrie 2017  

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind aprobarea  Planului  de  ocupare  a  functiilor  publice  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani , pentru  anul  2018

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna august 2017 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind  constituirea  dreptului  de  proprietate  si  emiterea  titlului  de  proprietate pentru  Zaharia  Dumitru  si  Amariei  Finorela

Vizualizeaza

 

Luna iulie 2017

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  tabelelor  cu  suprafete  de  pajisti  ( pasuni  + fanete ) precum  si  planurile  cadastrale  aferente  acestora  de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect   de   hotarare privind  atribuirea  in  folosinta  gratuita  catre  DELGAZ - GRID  S.A.  a  unei  suprafete  de  1 m.p.  de  teren  din  domeniu  public apartinand  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect   de   hotarare privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  al  II-lea  al  anului  2017 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

4

Proiect   de   hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

5

Proiect   de   hotarare privind  stabilirea  indemnizaţiei  lunare  de  care  beneficiază  consilierii  locali de  la  nivelul  Comunei  Ghindaoani 

Vizualizeaza

6

Proiect   de   hotarare privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei  Ghindaoani ,  incepand  cu  data  de  01.07.2017

Vizualizeaza

 

Luna iunie 2017

 

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

Luna mai 2017

 

Nr.crt

Documente

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  trimestrul  I  al  anului  2017 la  nivelul  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului  local  al  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare  privind  buna  gospodarire  a  Comunei  Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

Luna aprilie 2017

 

Nr.crt

Document

Vizualizare

1

PROIECT   DE   HOTARARE privind modificarea și completarea HCL nr. 60 din  27.12.2016  privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

2

PROIECT   DE   HOTARARE privind  scutirea  unor  taxe

Vizualizeaza

 

 

 

ARHIVA 2016

Luna Decembrie 2016

Nr.crt.

Proiecte CL Ghindaoani pe luna decembrie 2016

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

Vizualizeaza

Luna Noiembrie 2016

Nr.crt.

Proiecte CL Ghindaoani pe luna noiembrie 2016

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2017

Vizualizeaza

Luna August 2016

Nr.crt.

Proiecte CL Ghindaoani pe luna august 2016

Vizualizare

1

Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al II-lea al anului 2016 la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza