December 6, 2023, 6:04 am
Home Vasile Conta
Vasile Conta

Într-un astfel de loc , s-a nǎscut şi cel care avea sǎ devinǎ filosoful Vasile Conta , pe data de 15 noiembrie 1945 . Copilǎria a petrecut-o în Ghindǎoani panǎ la vârsta de 9 ani , când se mutǎ cu familia în oraşul Tîrgul Neamţ unde urmeazǎ şi cursurile şcolii primare .

Se înscrie la Academia Mihǎileanǎ din Iaşi pe care o terminǎ în anul 1868 .

În  anul 1871 a absolvit Institutul Superior de comerţ din Anvers (Belgia) .

În  anul 1872  îşi i-a diploma de doctor în drept la Universitatea din Bruxelles şi se întoarce în ţarǎ . În luna octombrie a aceluiaşi an ocupǎ prin concurs catedra de Drept Civil de la Universitatea din Iaşi .

În revista  „Convorbiri Literare” , îşi publicǎ operele sale filosofice :  ” Originea speciilor , Încercǎri de metafizicǎ , Teoria ondulaţiunii universale ” . În 1879 este ales deputat de Iaşi . În 1880 Conta primeşte portofoliul  Cultelor şi Instrucţiunii Publice . Pentru cǎ legea învǎţǎmântului , pe care a dorit sǎ o adopte, era prea îndrǎzneaţǎ pentru timpul sǎu este nevoit sǎ-şi dea demisia din guvern în anul 1881 .

Boala de care suferea de mult timp (tuberculozǎ)  se agraveazǎ şi îl sileşte sǎ meargǎ în Italia pentru tratament . Moare în  aprilie 1882 . A fost înmormântat în cimitirul Eternitatea din Iaşi fǎcându-i-se funeralii naţionale .

În ziua aceea bunul sǎu prieten Mihai Eminescu scria în ziarul  „ Timpul ” un necrolog mişcǎtor . „ Convorbiri Literare ” revista în care îşi publicase pentru prima data operele sale filosofice , l-a omagiat prin pana lui Iacob Negruzzi iar revista  Contemporanul îşi încheia astfel necrologul sǎu : „ Ţara româneascǎ a pierdut , pe unul din cei mai însemnaţi oameni ai sǎi. "