Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed
  • L - V 08:00 - 16:00

Adresa

Str. Fagului, nr.2
Ghindaoani, Jud. Neamț

E-mail

ghindaoani@nt.e-adm.ro

Image

H.C.L. Ghindaoani 2024

H.C.L. 30/23.04.2024 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani - vizualizeaza

H.C.L. 29/23.04.2024 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru servicii de consultanta - vizualizeaza

H.C.L. 28/23.04.2024 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Ghindaoani - vizualizeaza

H.C.L. 27/11.04.2024 privind acceptarea unei donatii - vizualizeaza

H.C.L. 26/11.04.2024 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani -vizualizeaza

H.C.L. 25/11.04.2024 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani -vizualizeaza

H.C.L. 24/11.04.2024 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru bransarea la utilitati a obiectivului "Reabilitare , modernizare si dotare Asezamant Cultural din localitatea Ghindaoani , Judetul Neamt" - vizualizeaza

H.C.L. 23/11.04.2024 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani - vizualizeaza

H.C.L. 22/11.04.2024 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Statie de denitrificare si statie de clorare cu hipoclorit pentru alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt’’ - vizualizeaza

H.C.L. 21/29.03.2024 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani - vizualizeaza

H.C.L. 20/29.03.2024 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2024 - vizualizeaza

H.C.L. 19/29.03.2024 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt - vizualizeaza

H.C.L. 18/22.03.2024 privind rectificarea bugetului local - vizualizeaza

H.C.L. 17/22.03.2024 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru efectuarea unui studiu pedologic - vizualizeaza

H.C.L. 16/22.03.2024 privind declararea de utilitate publica a obiectivului de investitie de interes local ,,Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani , Judetul Neamt’’ - vizualizeaza

H.C.L. 15/27.02.2024 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani - vizualizeaza

H.C.L. 14/27.02.2024 aprobarea efectuarii obiectivului de investitii ,,Amenajare si dotare spatiu de joaca in Comuna Ghindaoani , Judetul Neamt’’ - vizualizeaza

H.C.L. 13/27.02.2024 privind decontarea contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă , pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani - vizualizeaza

H.C.L. 12/27.02.2024 aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Ghindaoani , catre asociațiile din care face parte , pentru anul 2024 - vizualizeaza

H.C.L. 11/27.02.2024 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2023 - vizualizeaza

H.C.L. 10/27.02.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta - vizualizeaza

H.C.L. 9/29.01.2024 privind aprobarea folosirii în anul 2024 a excedentului financiar al comunei ghindăoani de la sfârșitul anului 2023 - Vizualizeaza

H.C.L. 8/29.01.2024 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali incepând cu 1 ianuarie 2024 - Vizualizeaza

H.C.L. 7/29.01.2024 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindăoani precum și salariile asistenților personali pentru persoane cu handicap începând cu 01.01 2024 -Vizualizeaza

H.C.L. 6/09.01.2024 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindăoani pe anul 2024 - Vizualizeaza

H.C.L. 5/09.01.2024 privind aprobarea inventarierii mase impozabile pentru anul fiscal 2024 Vizualizeaza

H.C.L. 4/09.01.2024 privind aprobarea procedurii de închiriere a pășunilor comunale aflate în domeniul privat al Comunei Ghindăoani - Vizualizeaza

H.C.L. 3/09.01.2024 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei pentru Evaluarea performanțelor individuale ale secretarului general al Comunei Ghindăoani - Vizualizeaza

H.C.L. 2/09.01.2024 de aprobarea planului de acțiuni propus pentru anul 2024 privind lucrările de interes local de la nivelul Comunei Ghindăoani pentru beneficiarii de venit minim de incluziune - Vizualizeaza

H.C.L. 1/09.01.2024 privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului Comunei Ghindăoani - Vizualizeaza

ARHIVĂ H.C.L. GHINDAOANI 2004 - 2023

Image

 

HCL Ghindaoani pentru luna decembrie2023

HCL Ghindaoani decembrie2023

Pdf

H.C.L. 62/15.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Ghindăoani pentru anul 2024

Vizualizeaza

H.C.L. 63/15.12.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General PUG și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Ghindăoani

Vizualizeaza

H.C.L. 64/15.12.2023 privind retragerea Comunei Gâdinți din cadrul Asociație de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț" și modificarea Statutului Asociație de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț"

Vizualizeaza

H.C.L. 65/15.12.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindăoani

Vizualizeaza

 

H.C.L. 66/15.12.2023 privind acordarea unui mandat special, pentru stabilirea și aprobarea unor tarife

Vizualizeaza

H.C.L. 67/15.12.2023 privind acordarea unui mandat special pentru a ajustarea unor tarife

Vizualizeaza

H.C.L. 68/22.12.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindăoani

Vizualizeaza

H.C.L. 69/22.12.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Ghindăoani în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Protecția Animalelor Neamț

Vizualizeaza

H.C.L. 70/22.12.2023 privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar din Comuna Ghindăoani pentru anul școlar 2024 2025

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna noiembrie2023

HCL Ghindaoani noiembrie2023

Pdf

H.C.L. 58/21.11.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţa

Vizualizeaza

H.C.L. 59/21.11.2023 privind aprobarea statului de funcţii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

H.C.L. 60/21.11.2023 privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocare energie finanţat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice pentru obiectivul de investiţii: "Capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu in Comuna Ghindaoani, judeţul Neamţ" şi aprobarea documentaţiei proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a indicatorilor
asociaţi acestuia

Vizualizeaza

H.C.L. 61/21.11.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna octombrie2023

HCL Ghindaoani octombrie2023

Pdf

H.C.L. 54/27.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul al III -lea al anului 2023
la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

H.C.L. 55/27.10.2023 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, precum si salariile asistenţilor personali pentru persoane cu handicap , incepand cu data de 01.10.2023

Vizualizeaza

H.C.L. 56/27.10.2023 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani

Vizualizeaza

H.C.L. 57/27.10.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna septembrie2023

HCL Ghindaoani septembrie2023

Pdf

H.C.L. 47/08.09.2023 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru servicii de consultanta

Vizualizeaza

H.C.L. 48/08.09.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

H.C.L. 49/21.09.2023 privind propunerea schimbării destinaţiei, in sensul demolării clădirii „Anexa Scoală atelier", din cadrul Scolii Gimnaziale „Vasile Conta", clădire aflata in domeniul public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

H.C.L. 50/21.09.2023 privind propunerea schimbării destinaţiei unei suprafeţe de teren, din terenul aferent Scolii Gimnaziale „Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare si dotare spaţiu de joaca in Comuna Ghindaoani, Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

H.C.L. 51/21.09.2023 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru investiţia „Construire platforma betonata si imprejmuire parţiala - garaj auto si utilaje , Ghindaoani"

Vizualizeaza

H.C.L. 52/21.09.2023 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani pentru investiţia „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Ghindaoani, Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

H.C.L. 53/21.09.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna august2023

HCL Ghindaoani august2023

Pdf

H.C.L. 40/17.08.2023 privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Local Ghindaoani

Vizualizeaza

H.C.L. 41/17.08.2023 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

H.C.L. 42/17.08.2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru şcoli la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru anul şcolar 2023 - 2024 , generate de H.G. 652/2023

Vizualizeaza

H.C.L. 43/24.08.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţa

Vizualizeaza

H.C.L. 44/24.08.2023 de modificare a H.C.L. 37 / 10.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindăoani, Judeţul Neamţ"

Vizualizeaza

H.C.L. 45/24.08.2023 privind acordarea pentru anul şcolar 2023 - 2024 a pachetului cu rechizite şcolare „Ghiozdanul meu"

Vizualizeaza

H.C.L. 46/24.08.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna iulie2023

HCL Ghindaoani iulie 2023

Pdf

HCL 32/10.07.2023 privind constatarea incetarii de drept al mandatului de consilirt local a d-lui Mihai Oana, precum si vacantarea acestui loc de consilier local

Vizualizeaza

HCL 33/10.07.2023 privind propunerea schimbarii destinatiei unei suprafete de teren, din terenul aferent Scolii Gimnaziale "Vasile Conta" din Comuna Ghindaoani pentru realizarea obiectivului de investitii
"Amenajare si dotare spatiu de joaca in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

HCL 34/10.07.2023 privind propunerea schimbarii destinatiei, in sensul demolarii cladirii "Anexa Scoala atelier", din cadrul Scolii Gimnaziale "Vasile Conta", cladire aflata in domaniul public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 35/10.07.2023 privind asocierea Comunei Ghindaoani, prin Consiliul Local Ghindaoani la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT", avand ca obiect de activitate dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare

Vizualizeaza

HCL 36/10.07.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 37/10.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, pentru obiectivul de investitii "Asfaltare si modernizare drumuri din Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

HCL 38/10.07.2023 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru efectuarea unor documentatii tehnice pentru obiectivul "Alimentare cu apa potabila a localitatii Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

HCL 39/12.07.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna iunie2023

HCL Ghindaoani iunie 2023

Pdf

HCL 25/23.06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

HCL 26/23.06.2023 de revocare a H.C.L. 16/28.04.2023 privind aprobarea demolarii cladirii "Anexa Scoala atelier" din domeniul public al Comunei Ghindaoanil

Vizualizeaza

HCL 28/23.06.2023 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani pentru efectuarea unor investitii

Vizualizeaza

HCL 27/23.06.2023 privind aprobarea Statului de functii si a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 29/23.06.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 30/23.06.2023 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Ghindaoani, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, situate pe raza Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 31/23.06.2023 privind actualizarea listei cu folosirea in anul 2023 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2022

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna mai2023

HCL Ghindaoani mai2023

Pdf

HCL 24/30.05.2023 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgenta la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna aprilie2023

HCL Ghindaoani aprilie 2023

Pdf

HCL 15/28.04.2023 de revocare a dreptului de administrare privind cladirea Anexa Scoala atelier

Vizualizeaza

HCL 16/28.04.2023 privind aprobarea demolarii cladirii "Anexa Scoala atelier" din domeniul public al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 17/28.04.2023 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor localitatii Ghindaoani, pentru anul 2023

Vizualizeaza

HCL 18/28.04.2023 privind aprobarea ocuparii domeniului public al Comunei Ghindaoani  cu un traseu de gaz natural

Vizualizeaza

HCL 19/28.04.2023 privind sustinerea si participarea U.A.T. Ghindaoani, la Acordul de Parteneriat LEADER, cu denumirea parteneriatului LEADER de "ASOCIATIE GRUP DE ACTIUNE LOCALA RINUTUL ZIMBRILOR"

Vizualizeaza

HCL 20/28.04.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 21/28.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investitii "Amenajare si dotare spatiu de joaca in Comuna Ghindaoani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

HCL 22/28.04.2023 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani, precum si salariile asistentilor personali pentru persoane cu handicap, incepand cu data de 01.05.2023

Vizualizeaza

HCL 23/28.04.2023 privind aprobarea cheltuirii unei sume de bani pentru efectuarea unor proiecte tehnice si detalii de executie

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna martie 2023

HCL Ghindaoani imartie 2023

Pdf

HCL 11/10.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

HCL 12/10.03.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 13/10.03.2023 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 14/10.03.2023 privind aprobrea procedurii de inchiriere a pasunilor comunale aflate in domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

 

HCL Ghindaoani pentru luna februarie 2023

HCL Ghindaoani feb 2023

Pdf

HCL 7/22.02.2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022

Vizualizeaza

HCL 8/22.02.2023 privind aprobarea folosirii in anul 2023 a excedentului financiar al Comunei Ghindaoani de la sfarsitul anului 2022

Vizualizeaza

HCL 9/22.02.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 10/22.02.2023 de modificare a HCL 5/31.01.2023 privind aprobarea procedurii de inchiriere a pasunilor comunale, aflate in  domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

 

HCL Ghindaoani pentru luna ianuarie 2023

HCL Ghindaoani ian 2023

Pdf

HCL 1/06.01.2023 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 2/31.01.2023 de aprobare a Planului de actiuni propus pentru anul 2023 privind lucrarile de interes local de la nivelul Comunei Ghindaoani, pentru beneficiarii de ajutor social

Vizualizeaza

HCL 3/31.01.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 4/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al Comunei Ghindaoani pe anul 2023

Vizualizeaza

HCL 5/31.01.2023 privind aprobarea procedurii de inchiriere a pasunilor comunale aflate in domeniul privat al Comunei Ghindaoani

Vizualizeaza

HCL 6/31.01.2023 privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2023

 Vizualizeaza